Agro

Derogatie voor 2020 en 2021

13 aug 2020

Nederland heeft derogatie toegekend gekregen voor dit jaar en volgend jaar. De voorwaarden komen in grote lijnen overeen met de voorwaarden van de afgelopen 2 jaar. De Europese Commissie (EC) moet de officiële beschikking nog afgeven. Wat is er gewijzigd? 

In lijn met 2018-2019

De beschikking komt in grote lijnen overeen met de voorwaarden voor 2018-2019, zoals:

  • Minimaal 80% van je landbouwgrond moet uit grasland bestaan
  • Je gebruikt maximaal 230 kg stikstof uit dierlijke mest/ha/jr in centraal en zuidelijk zandgebied en 250 kg in andere delen van Nederland
  • Het geldt alleen voor graasdierenmest
  • Je mag geen fosfaatkunstmest gebruiken
  • De vergunningplicht en monitoringskosten blijven bestaan
  • Je rekent met een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg/ha bij graslandvernieuwing op zand- en lössgrond
  • Je rekent met een korting op de stikstofgebruiksnorm van 65 kg/ha als gras gescheurd wordt voor maïs op zand- en lössgrond

Daarnaast gelden een aantal aanvullende voorwaarden.

Vrijstelling bovengrond aanwenden

Bedrijven die bovengrond mest aan willen wenden, mogen niet deelnemen aan derogatie. Door de late bekendmaking van derogatie, wordt 2020 als overgangsjaar meegenomen. Hierdoor is het mogelijk om zowel voor de vrijstelling als voor derogatie in aanmerking te komen. In 2021 moet je hierin wel een keuze maken.

Sleepvoetbemester

Onder voorwaarden mag je op klei- en veengronden een sleepvoetbemester gebruiken. Dit mag alleen als de buitentemperatuur onder de 20 graden Celsius of lager is.

Coach

Neem je deel aan derogatie? Dan staat daar coaching tegenover. Voor het einde van het jaar kun je als derogatiebedrijf worden gecoacht over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Hier krijgen bedrijven nog aanvullende informatie over.

Verbeteren naleving mestregelgeving

Nederland moest bij de vorige beschikking een versterkte handhavingsstrategie voor mest opstellen​. Dit was een extra aanpak tegen mestfraude. De EC heeft de belangrijkste maatregelen uit deze strategie als voorwaarde opgenomen in de beschikking. Een onderdeel hiervan is het real time melden van mesttransporten. Dit wordt per 2021 ingevoerd.

Aanmelden derogatie en bemestingsplannen

Zowel de derogatie als de bemestingsplan moet uiterlijk 4 september worden aangevraagd c.q. opgesteld worden. 

Meer weten?

Wil je meer weten over derogatie of over de voorwaarden om er gebruik van te maken? Neem contact op met je adviseur.

Let op! Vraag je derogatie voor 4 september aan.