Agro

Definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelden 2024

11 okt. 2023

Voor het ontvangen van GLB-premie is het van belang een definitieve aanvraag te doen. Dit is mogelijk vanaf 15 oktober. Aanmelden voor de GLB-premie van 2024 werkt op dezelfde manier als in 2023: je doet je aanmelding in de Gecombineerde opgave van 2024. De vooraanmelding waar in het najaar sprake van zou zijn, wordt weer een jaar opgeschort. Verder zal de keuze aan eco-activiteiten en de voorwaarden ervan veranderen ten opzichte van 2023. We helpen je graag het één en ander te verduidelijken.

Definitieve aanvraag

Na het indienen van je Gecombineerde opgave op uiterlijk 15 mei (in 2023 eenmalig 15 juni) heb je tot en met 30 november de tijd om wijzigingen door te geven. Wijzigingen doorgeven is niet nieuw, zo werkte dat ook al in het voorgaande GLB. Wel nieuw is de periode van 15 oktober tot en met 30 november waarin je een definitieve aanvraag doet. Je controleert als het ware je Gecombineerde opgave en verstuurt de definitieve versie in deze periode.

Let op!

Hoef je geen wijzigingen te doen in je Gecombineerde opgave? Dan is het alsnog van belang om een definitieve aanvraag te doen.

Inzaaidatum vanggewassen melden

Zit je op zand- of lössgrond? Dan is het van belang om met het doen van je definitieve aanvraag ook gelijk de inzaaidatum van je vanggewassen (nateelt) door te geven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Teel je geen winterteelt en wil je in het komende jaar een stikstofkorting voorkomen? Dan heb je op z’n laatst op 1 oktober gezaaid, na de oogst of als onderzaai. Kies je voor een datum tussen 2 oktober en 14 oktober, dan krijg je een stikstofkorting van 5 kg N per hectare*. Met een inzaaidatum tussen 15 oktober en 31 oktober krijg je een stikstofkorting van 10 kg N per hectare. Vanaf 1 november is de stikstofkorting het hoogst met 20 kg N per hectare.

Wil je een vanggewas inzaaien voor de rustgewasverplichting? Dan heb je vóór 1 september al gezaaid. Zet een vinkje bij ‘rustgewas’.

*Uitstel rooidatum aardappelen en mais
Voor de teelt van consumptieaardappelen wordt uitstel verleend voor het inzaaien van een vanggewas. Met een inzaaidatum tussen 2 oktober en 14 oktober krijg je in dit geval geen stikstofkorting. Voor de teelt van mais in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen wordt uitstel verleend tot 10 oktober voor het zaaien van een verplicht vanggewas.

Aanmelden GLB-subsidies 2024

Nieuw zou zijn dat je vooraf een deelnamemelding doet voor het GLB in het komende jaar. Dit jaar is daar echter nog geen sprake van. In 2024 meld je je met de Gecombineerde opgave tussen 1 maart en 15 mei aan voor de GLB-premies van dat jaar. Net als in 2023 dus.

Eco-activiteiten

Dat een voorafgaande deelnamemelding voor GLB-premies in de pijplijn zit, heeft onder andere te maken met eco-activiteiten die al vroegtijdig aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Vanaf de aanmeldperiode zul je al moeten anticiperen op de eco-activiteiten die je opgeeft. Dat er voor 2024 nog geen voorafgaande deelnamemelding nodig is, neemt niet weg dat je nu al moet gaan nadenken over de eco-activiteiten die je in 2024 wilt opgeven met de Gecombineerde opgave. Voorbeelden:

  • Meerjarige teelt telt pas mee in het tweede jaar van de teelt. Wil je in 2024 een gewas inzetten als meerjarig teelt? Dan zul je de teelt van 2023 moeten laten staan.

  • Groenbedekking: wel of niet? Dat moet je dit najaar ook al beslissen als je het in 2024 wilt toepassen voor de eco-regeling. Groenbedekking als eco-activiteit vraagt namelijk van je dat het perceel bedekt is van 1 januari tot 1 maart.

Nieuwe activiteiten

In 2024 worden 3 nieuwe eco-activiteiten toegevoegd aan de lijst. Het gaat om precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. Wat de voorwaarden precies zijn, wordt later bekend gemaakt. Verder is nog niet definitief hoe andere, bestaande activiteiten zullen veranderen.

Heb je vragen?

Wil je meer weten over het GLB in 2024? Bel gerust met jouw adviseur, hij of zij helpt je graag!