Algemeen

De start van het Countus Management Development Programma

25 jun. 2020

Binnen Countus is het vanzelfsprekend dat je als medewerker de ruimte krijgt voor je persoonlijke ontwikkeling. Naast de vakinhoudelijke opleidingen, is het nu ook mogelijk om je te ontwikkelen tot leidinggevende. In het Management Development Programma bieden we ruimte voor die ontwikkeling op maat. In aansluiting op je eigen (leer)behoefte en ontwikkelpunten geef je als deelnemer invulling aan je managementambities.

Countus Academy

Medewerkers bij Countus zijn gewend om zichzelf continu te ontwikkelen en verder te leren. Het brede opleidingenaanbod in de Countus Academy is hierop ingericht. In 2020 is het aanbod van het Management Development Programma hieraan toegevoegd.

Management Development Programma

De route naar leiderschap wordt door iedereen op zijn eigen manier ingevuld. Om goed leiding te kunnen geven aan een team, is het belangrijk om ook goed leiding te kunnen geven aan jezelf. Vanuit deze gedachte starten alle deelnemers als basis met de training Persoonlijk Leiderschap.

Deelnemers kiezen binnen het Management Development Programma vervolgens zelf welke kennis en/of vaardigheden zij verder willen ontwikkelen. Een persoonlijk programma, waarbij de deelnemer de kans en ruimte krijgt om zijn of haar ambitie voor leidinggeven te volgen.


Foto: algemeen directeur Bob Seemann aan het woord tijdens de informatiebijeenkomst in Giethoorn.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Management Development Programma? Neem dan contact met ons op.