Paardenhouderij

De landbouwvrijstelling in de hippische sector: hoe zit het precies?

24 jun 2021

De landbouwvrijstelling moet misschien worden aangepast. Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling voor hippische bedrijven? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de gronden van paardenbedrijven onder de landbouwvrijstelling te laten vallen? In dit artikel vertellen we je er meer over.

Hippische activiteiten

Onlangs heeft de Algemene Rekenkamer een rapport gepresenteerd waarin naar voren komt dat de huidige landbouwvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aangepast moet worden. Hoe concreet deze dreiging van een afschaffing of wijziging daadwerkelijk is, is nog niet bekend. Maar het is wel slim om hier alvast rekening mee te houden. Want welke gevolgen kan dit hebben voor hippische bedrijven?

Om antwoord te krijgen, is het vooraf belangrijk om te weten welke hippische activiteiten binnen jouw onderneming plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat de grond die je gebruikt bij een paardenbedrijf onder de landbouwvrijstelling valt, is het van belang dat een paardenhouderij aangemerkt wordt als een landbouwbedrijf. Een landbouwbedrijf is een bedrijf dat zich richt op het fokken, mesten of houden van dieren. Maar het kan ook een bedrijf zijn dat producten van akkerbouw, weidebouw of tuinbouw voortbrengt.

Paardenhouderij versus landbouwbedrijf

Kijk dus na of jouw paardenhouderij als een landbouwbedrijf aangemerkt kan worden om in aanmerking te komen voor de landbouwvrijstelling. Wanneer de activiteiten van jouw bedrijf bestaan uit het houden van paarden gericht op de productie van vlees of voor het (op-)fokken van paarden, dan is dat dus het geval.

Of de gronden die je gebruikt voor het verbouwen van (ruw)voer onder de landbouwvrijstelling vallen, is afhankelijk van de vraag waar het (ruw)voer voor wordt gebruikt.

Gemengde activiteiten

Voor bedrijven met gemengde activiteiten, zoals het houden van fokmerries en het houden van manegepaarden die samen in de wei lopen, is het echter complexer. De hoofdregel is dat de landbouwvrijstelling alleen van toepassing kan zijn als een perceel grond voor minimaal 90% wordt gebruikt voor de landbouwactiviteiten.

Oftewel: de landbouwvrijstelling geldt dus niet voor maneges of ‘springstallen’ waarbij paarden worden opgefokt, afgericht, getraind, gehouden en geëxploiteerd. De opfokbedrijven kunnen zich in tegenstelling tot de maneges en springstallen wel aanmerken als landbouwbedrijf en vallen dus wel onder de landbouwvrijstelling. Gemengde bedrijven vallen daarbij deels onder de landbouwvrijstelling.  

Meer weten?

De landbouwvrijstelling en de bedrijfsopvolgingsregeling bieden ook in combinatie met elkaar mogelijkheden. Wil je van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor jouw hippische onderneming? Neem dan contact op met een adviseur van Countus of stuur een e-mail naar [email protected].

Wil je meer weten over de landbouwvrijstelling? Lees dan ook dit artikel.