Paardenhouderij

Bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting

24 jun 2021

Heb je een familiebedrijf in de hippische sector en zit er een bedrijfsovername aan te komen? Dan kan de bedrijfsopvolgingsregeling mogelijkheden bieden. We zetten de voordelen op een rijtje.

De bedrijfsopvolgingsregeling in het kort

Ga je je hippische onderneming overdragen aan een bedrijfsopvolger en is er sprake van een (gedeeltelijke) schenking? Dan kun je gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR).  

In de agrarische sector zie je dat ondernemers bij bedrijfsopvolgingen daar eigenlijk standaard gebruik van maken. Vaak kan een bedrijfsopvolger de onderneming namelijk niet overnemen tegen de werkelijke waarde en moet de overnameprijs op een lager niveau liggen. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de lagere overnameprijs vormt fiscaal gezien een schenking of een erfrechtelijke verkrijging bij vererving. Daarover moet je schenk- of erfbelasting betalen. Door het toepassen van de BOR wordt die schenking of erfrechtelijke verkrijging niet of vrijwel niet belast, mits de bedrijfsopvolger de onderneming tenminste 5 jaar voortzet.

Ook bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht – waarbij de schenker nog wel mede-ondernemer blijft – kun je gebruikmaken van de BOR. De BOR geldt verder voor eenmanszaken, maatschappen/firma’s en voor de aandelen van ondernemingen in een bv-vorm.

Gaat de BOR versoberen?

De BOR staat echter in de belangstelling. Het ministerie van Financiën heeft vorig jaar een rapport uitgebracht waarin staat dat het wenselijk is om de BOR scherper toe te spitsen of te versoberen om ‘cadeau-effecten’ te verminderen. Ook stond in diverse verkiezingsprogramma’s dat de BOR beperkt moet worden. Het valt daarom niet uit te sluiten dat deze regeling in de toekomst verandert.

Wat te doen?

Ook als het nieuwe kabinet de BOR beperkt, blijft wellicht in de toekomst de overdracht van een agrarische onderneming zonder of met een beperkte heffing van schenk- of erfbelasting mogelijk. Dit is echter geheel afhankelijk van hoe de nieuwe regeling er dan uit komt te zien. 

Let op: de bedrijfsoverdracht van een gedeelte van een onderneming kan ook een perfecte gelegenheid zijn om de toepassing van de landbouwvrijstelling naar voren te halen. 

Meer weten?

Wil je een hippische onderneming overnemen of overdragen waarbij sprake is van een (gedeeltelijke) schenking? Of heb je andere vragen over jouw bedrijf in de paardensector? Neem dan contact op met een adviseur van Countus of stuur een e-mail naar [email protected].