Agro

Wie heeft de juridische eigendom van verhuurde fosfaatrechten?

Andreas van der Vis
07 dec 2022

Misschien ken je het wel, fosfaatrechten huren of verhuren met bij het aflopen van de huurovereenkomst een koopoptie voor de huurder. In de melkveehouderij wordt geregeld gebruik gemaakt van dit soort overeenkomsten. Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald aan wie de juridische eigendom van verhuurde fosfaatrechten toekomt. Deze beslissing kan gevolgen hebben voor jouw situatie. In dit artikel zetten we ze voor je op een rij.

Inhoud verhuurovereenkomst

Het uitgangspunt van een huur-verhuurovereenkomst is dat de huurder het gebruik en genot van een goed heeft, maar de juridische eigendom bij de verhuurder blijft tijdens de looptijd van de overeenkomst. De fosfaatrechten worden door de verhuurder geregistreerd op het relatienummer van de huurder bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In de voorliggende kwestie bij de Hoge Raad is de huurder failliet verklaard. De curator wilde de gehuurde fosfaatrechten niet terugleveren aan de verhuurder. De curator stelde dat de juridische eigendom van de fosfaatrechten is overgegaan naar de huurder, door de registratie bij RVO op het relatienummer van de huurder. De verhuurder stelde dat van overgang van de eigendom geen sprake is, de partijen hadden immers een huurovereenkomst gesloten.

Registratie bij RVO bepalend

De Hoge Raad oordeelt echter dat degene op wiens naam de fosfaatrechten staan geregistreerd, juridisch eigenaar is van de fosfaatrechten. Het feit dat partijen een huur-verhuurovereenkomst hadden gesloten, doet hierin niet ter zake. Bij een faillissement loop je als verhuurder hierdoor het risico dat je de fosfaatrechten niet kunt terughalen, deze vallen in de faillissementsboedel.

Ook als er geen sprake is van een faillissement, wordt de huurder juridisch eigenaar van de fosfaatrechten. De verhuurder kan in dat geval wel van de huurder verlangen dat de overgang van de fosfaatrechten wordt teruggedraaid. Partijen hebben de overgang van de fosfaatrechten namelijk niet bedoeld.

Fiscale gevolgen

Met de Belastingdienst zijn in het verleden afspraken gemaakt over in hoeverre bij de verhuur van fosfaatrechten met koopoptie niet direct over de gehele waarde van de fosfaatrechten moet worden afgerekend door de verhuurder, zoals dat bij (huur)koop wel het geval is.

De Belastingdienst heeft zich nog niet uitgelaten over de fiscale gevolgen van het oordeel van de Hoge Raad voor reeds afgesloten contracten. Onze inzet is dat de eerder afgestemde fiscale gevolgen (niet direct afrekenen) voor de verhuurder in stand blijven.

Voorzichtigheid bij nieuwe contracten

Het arrest van de Hoge Raad is gepubliceerd op 30 september. Bij het afsluiten van nieuwe contracten ná deze datum, loopt een verhuurder fiscale en juridische risico’s. De juridische risico’s volgen uit het arrest van de Hoge Raad.

Over de fiscale risico’s vindt nog overleg plaats met de Belastingdienst. Er bestaat het risico dat direct fiscaal afgerekend moet worden als je nu een contract voor de verhuur van fosfaatrechten afsluit. Laat je altijd goed adviseren voordat je een dergelijk contract afsluit.

Meer weten over het juridische eigendom van fosfaatrechten?

Houd je je bezig met het verhuren of huren van fosfaatrechten en ben je op zoek naar advies over de juridische en fiscale afhandeling hiervan? Klop hierover eens aan bij Andreas van der Vis, hij denkt graag met je mee.

Meer informatie? Neem contact op met Andreas van der Vis
Neem contact op met Andreas van der Vis