Agro

De fiscale aspecten van de melkcertificaten van FrieslandCampina

09 dec. 2021

Er bestond onduidelijkheid over een aantal fiscale aspecten rondom de melkcertificaten van FrieslandCampina. De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) stelde hierover diverse vragen aan de Belastingdienst. Benieuwd naar deze vragen en wat de Belastingdienst hierop heeft geantwoord? Lees dan snel verder.

Ledencertificaten en herinvesteringsreserve

Voor de financiering van melkcertificaten kun je gebruikmaken van ledencertificaten. Omdat ledencertificaten doorgaans voor een lagere waarde dan de werkelijke waarde op de balans staan, maak je hierbij een boekwinst.

De vraag van de VLB: ‘Kun je voor deze boekwinst een herinvesteringsreserve (HIR) vormen en deze HIR afboeken op de melkcertificaten?’ Het voordeel van het vormen van een HIR is dat de boekwinst niet in één keer is belast. De belastingheffing schuif je zo door naar de toekomst. De Belastingdienst zegt hier het volgende over:

  • Op basis van een toezegging uit het verleden, kun je bij vervreemding van ledencertificaten (bijvoorbeeld door omzetting in melkcertificaten) een HIR vormen voor de boekwinst. Maar deze toezegging komt nu te vervallen. Er gaat wel een overgangsperiode gelden die 31 december 2022 eindigt. Bij vervreemding van ledencertificaten in de overgangsperiode kun je voor de boekwinst nog steeds een HIR vormen.
  • De HIR kun je niet afboeken op de aan te schaffen melkcertificaten.
  • De HIR kun je in beginsel alleen afboeken op bedrijfsmiddelen met een afschrijvingsduur van 10 jaar of korter. In het verleden is echter de toezegging gedaan dat je de HIR die is gevormd voor de boekwinst op ledencertificaten, af kan boeken op ledenobligaties-vast. Deze toezegging komt te vervallen. Ook hierbij geldt een overgangsperiode tot 31 december 2022. Bij vervreemding van ledencertificaten in de overgangsperiode kun je voor de boekwinst een HIR vormen die je afboekt op ledenobligaties-vast.

Heb jij ledencertificaten die je wilt inzetten voor de financiering van melkcertificaten? Of wil je weten wat het beste moment van winstneming is en hoe je dit kunt sturen?  Je ondernemersadviseur denkt graag met je mee over wat voor jou fiscaal de beste optie is.

Fiscale gevolgen van de 2% premie

Leden die op de handelsdagen in juni, augustus en/of oktober 2021 ledenobligaties-vrij gekocht hebben, kunnen deze gebruiken om melkcertificaten te financieren. Wanneer je de gekochte obligaties-vrij aanwendt voor het financieren van melkcertificaten, ontvang je een premie van 2% over deze obligaties-vrij. Deze premie wordt begin 2022 uitgekeerd op de vrije ledenrekening.

De Belastingdienst kan nog geen antwoord geven op de vraag hoe deze premie fiscaal behandeld moet worden. Daarvoor wachten ze nog op een reactie van FrieslandCampina.

Afschrijven op melkcertificaten?

De Belastingdienst heeft bevestigd dat je niet kunt afschrijven op melkcertificaten. Deze dalen namelijk niet in waarde.

Investeringsaftrek voor melkcertificaten?

Voor de investering in melkcertificaten kun je geen gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Ook dit is door de Belastingdienst bevestigd.

Fiscale gevolgen renteloze uitgestelde betaling

In bepaalde gevallen komt een lid van FrieslandCampina in aanmerking voor uitgestelde betaling. Je krijgt dan voor maximaal 12 jaar uitstel van betaling en je hoeft hier geen rente over te betalen. De vraag van VLB is hoe dit fiscaal uitwerkt.

De Belastingdienst geeft aan dat de renteloosheid van de uitgestelde betaling per saldo geen invloed heeft op de winst. De melkcertificaten en de renteloze lening komen voor de nominale waarde op de balans te staan. Je hoeft deze niet op een andere waarde te zetten omdat de uitgestelde betaling renteloos is.

Verwerken van ledencertificaten binnen een maatschap/vof

De verdeling van melkcertificaten zal bij een vof of maatschap niet altijd overeenkomen met de jaarwinstverdeling. De uitkering op de melkcertificaten wijkt in dat geval af van de jaarwinstverdeling. De Belastingdienst geeft aan dat het aan de vennoten is om dit verschil onderling op te lossen, waarbij zij zakelijk moeten handelen. Binnen Countus bekijken we welke mogelijkheden de vennoten in een samenwerkingsverband in dit soort situaties hebben.

Box 3-gevolgen

Tot slot nog een fiscaal punt waarover geen vragen zijn gesteld aan de Belastingdienst, maar waarmee je wel rekening moet houden. Door vanuit privé liquide middelen of ledenobligaties te gebruiken voor de financiering van melkcertificaten, kan mogelijk het box 3-vermogen op 1 januari 2022 verlaagd worden.

Meer weten?

Uiterlijk 17 december moet jouw keuze definitief zijn. Heb jij al een keuze gemaakt? Of heb je hier hulp bij nodig? Neem in dat geval zeker contact op met je ondernemersadviseur. Zij gaan graag met je in gesprek over jouw opties.