Algemeen

De Countus Vleesvarkensindex en Biggenindex zijn koersvast

11 nov. 2019

De Countus Vleesvarkensindex en Countus Biggenindex hebben de afgelopen weken vastgehouden aan de ingezette koers. Dit betekent dat de Vleesvarkensindex verder omlaag is gegaan en de Biggenindex blijft stijgen. Wat is de verwachting voor de komende weken? 

Zo staan de indexen ervoor

De Countus Vleesvarkensindex is in de afgelopen maand met 10,6 punten gezakt tot 183,5 punten. Hierbij geldt 100 punten als het langjarig gemiddelde. Dit niveau ligt zeker 20 punten boven het niveau van voorgaande jaren. Dat de Vleesvarkensindex blijft dalen, komt vooral omdat de situatie op de markt gelijk blijft.

De afzet naar China is nog altijd booming, maar ook het aanbod van slachtrijpe varkens blijft meer dan voldoende. Daardoor lagen hogere varkensprijzen in de maand oktober niet voor de hand.

Stabilisatie verwacht

We verwachten een stabielere periode. De prognose van de Vleesvarkensindex toont aan dat een (kortstondige) stijging in het verschiet ligt. Dat Van Rooi afgelopen week en Vion deze week een prijsverhoging doorvoerde, ondersteunt dat. Je kunt het zien als de bevestiging dat de varkensprijs de top toch nog steeds niet heeft bereikt.

Hoewel we de prijsverhoging niet verwachtten, komt deze ook niet uit de lucht vallen. De vleesprijzen laten namelijk al een aantal weken een flinke toename zien.

Op de achtergrond speelt ook mee dat de vraag binnen de Europese Unie toeneemt, in verband met kerst. Het aanhoudende ruime varkensaanbod begint daardoor wat te slinken, waardoor de prijs kan stijgen. Daarnaast laten de voerprijzen nog steeds een neerwaartse tendens zien, waardoor de kosten relatief laag zijn voor vleesvarkenshouders. Al met al zorgt dit voor een positief rendement op vleesvarkensbedrijven.

Varkensindex

Biggenindex stijgt door

De Countus Vleesvarkensindex hield de afgelopen weken zijn dalende koers vast, maar de Countus Biggenindex zijn stijgende koers ook. De Biggenindex is afgelopen maand namelijk met maar liefst 19,6 punten gestegen tot 140,6 punten. Dat de index zo fors kon stijgen, komt vooral door het feit dat de vraag goed is en de afzet vlot verloopt.

Daarmee is het prijsverloop van de biggen deze herfst duidelijk anders dan verwacht. Daarnaast geldt ook dat de voerkosten voor zeugenhouders dalen. Zo noteert de babybiggenkorrel deze maand bijvoorbeeld opnieuw lager.

Voor de komende periode is de verwachting dat de stijging doorzet. Dat de Nederlandse varkensprijzen (na een stabiele periode) weer omhoog gaan, komt de prijsvorming waarschijnlijk alleen maar ten goede. De DCA BestPigletPrice van maandag 4 november ondersteunt dit sentiment. De notering ging op die datum namelijk met € 2 omhoog.