Agro

Daken maximaal benutten voor zonnepanelen

Harry Roetert
16 jul 2021

Nog lang niet alle daken van bedrijfsgebouwen liggen vol met zonnepanelen. Door slim gebruik te maken van subsidies en financieringsmogelijkheden kunnen zonnepanelen op je bedrijfspand een rendabele investering zijn. Maar hoe pak je dat dan aan?

Dak verhuren of zelf doen?

Het lijkt aantrekkelijk: een bedrijf dat jouw dak wil huren om er zonnepanelen op te leggen. Je hoeft zelf niets te investeren en krijgt jaarlijks een bedrag waar je niets voor hoeft te doen. Sommige bedrijven bieden zelfs aan om ook het asbest te saneren en je dak te vernieuwen.

Vaak vraagt de huurder van het dak direct na het afsluiten van de huurovereenkomst de Stimulering Duurzame Energie (SDE) aan. Zodra de subsidie is toegekend, komen vaak pas de belangrijke vragen op tafel, zoals:

  • Op wiens naam staat de SDE-beschikking eigenlijk?
  • Wat kost de aansluiting op het net eigenlijk en wie betaalt dit?
  • Wat betekent dit voor de verzekering van de gebouwen?
  • Onder welke voorwaarden is de SDE-beschikking overdraagbaar?
  • Is het dak wel sterk genoeg of moet het dak worden verzwaard?
  • Wat gebeurt er na de huurperiode (meestal 15 jaar?)

We maken dan ook regelmatig mee dat de dakeigenaar achteraf spijt krijgt en liever het project in eigen beheer had opgezet. Helaas is een overdracht van de SDE-beschikking altijd lastig, want de onderhandelingspositie van wie de beschikking op naam heeft, is veel sterker.

Om dit soort problemen te voorkomen, adviseren we om vooraf een goed plan te maken en zelf de SDE aan te vragen. In een later stadium kun je dan alsnog overwegen een samenwerking aan te gaan, maar dan is jouw onderhandelingspositie in ieder geval heel wat gunstiger.

Aansluiting

Verder is het bij het maken van het plan slim om je niet blind te staren op de mogelijkheden van een SDE+-subsidie in combinatie met een grootverbruikaansluiting. Afgezien van het feit dat dit in lang niet alle gevallen mogelijk is vanwege problemen met de netcapaciteit, is het rendement van een project op basis van een kleinverbruikaansluiting soms gewoon hoger.

Door het gebruik van ‘aftoppers’ en/of een combinatie van een kleine windmolen met zonnepanelen kun je veel meer stroom opwekken dan gedacht. In sommige gevallen is ook nog een tweede kleinverbruikaansluiting aanwezig die je volop kunt benutten.

Verzekering

Over het verzekeren van zonnepaneleninstallaties is de afgelopen paar jaar veel te doen geweest. Als je kijkt naar hoeveel zonnepanelen er al liggen in Nederland, is het aantal ongelukken minimaal en kun je je dus goed verzekeren. De premies zijn wel omhooggegaan, maar vormen nog steeds een klein percentage van de investering (2 promille).

Verzekeringsmaatschappijen scherpen wel steeds de voorwaarden aan. Zo is een bouwkundige constructieberekening om te kijken of het dak het extra gewicht van de zonnepanelen (ca. 15 kg/m2) wel aan kan inmiddels verplicht. Verder moet een leverancier of een onafhankelijke derde partij een ‘opleverrapport’ maken waaruit blijkt dat volgens alle gebruikelijke NEN-normen is gewerkt. Problemen ontstaan immers vaak pas in een later stadium.

Subsidies

Hoe zit het met de subsidies? Kleinverbruikers (t/m 3x80 ampère) kunnen gebruikmaken van de fiscale aftrekposten Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA). Bij een voldoende hoge fiscale winst kan het volledig toepassen van deze aftrekposten 2 jaar schelen op de terugverdientijd.

Maar wat als de fiscale winst wat minder is als gevolg van lagere opbrengsten of andere aftrekposten? Sinds dit jaar valt een investering in zonnepanelen ook onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Dit is zoals de naam ook zegt een investeringssubsidie en niet afhankelijk van de fiscale winst. Een goede afweging tussen EIA en ISDE is dus zeker zinvol.

Alle tips op een rij

Wil je ook investeren in zonnepanelen? Dan hebben we samengevat deze tips voor je:

  • Ga liever niet meteen in zee met een bedrijf dat jouw dak wil huren. Kijk eerst wat je zelf kunt doen en zorg er in ieder geval voor dat de SDE-aanvraag op jouw naam staat. Laat dakhuurcontracten en leaseconstructies met zonnepanelen en/of asbestverwijdering altijd vooraf checken door juridische specialisten.
  • Bekijk samen met je adviseur de mogelijkheden en onmogelijkheden van zowel een kleinverbruik-aansluiting als van een grootverbruik-aansluiting. Maak dan een bewuste keuze en begin daarna pas met het aanvragen van subsidies die bij die keuze horen (bijvoorbeeld SDE+).
  • Bespreek in een vroegtijdig stadium je plannen met je verzekeraar. Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Meer weten?

Wil je meer weten over investeren in zonnepanelen op je dak? Wij helpen je graag. Neem voor meer informatie contact op met een adviseur van Countus.

Meer informatie? Neem contact op met Harry Roetert
Neem contact op met Harry Roetert