Algemeen

Countus Vleesvarkensindex daalt, Countus Biggenindex stijgt verder

08 okt 2019

De Countus Vleesvarkensindex noteerde afgelopen maand het hoogste niveau ooit, maar heeft inmiddels een daling ingezet. Daarentegen toont de Countus Biggenindex een stijging. Houdt de index die lijn de komende weken vast?

Countus Vleesvarkensindex

De Countus Vleesvarkensindex is de afgelopen maand met 2,5 punten gezakt naar 194,1 punten, waarbij 100 punten als het langjarig gemiddelde geldt. Daarmee staat de index nog steeds ver boven het niveau van voorgaande jaren. Dat de index in de afgelopen 4 weken iets is gedaald, komt met name doordat de hoop op nog hogere varkensprijzen de kop is ingedrukt.

Daling is niet verrassend

Dat de hoop op hogere prijzen langzaam verdwijnt, hangt samen met het grote aanbod van slachtrijpe varkens. Tegelijkertijd blijft de afzet naar China hoogstwaarschijnlijk goed. Hierdoor verwachten we geen verhoging of verlaging. Daarmee lijkt definitief een einde te zijn gekomen aan de periode van stijgende varkensprijzen.

Daarnaast speelt mee dat de markt in het najaar doorgaans naar een dip toewerkt. Oftewel: een daling is in deze periode van het jaar niet per se verrassend.

Rendement zal niet onder gemiddelde komen

Hoewel de prognose van de Countus Vleesvarkensindex aanwijst dat de daling zeker tot in het begin van januari doorzet, verwachten we niet dat het rendement van vleesvarkenshouders onder het langjarig gemiddelde zakt. Dit gebeurde in de voorgaande jaren wel, omdat de zomermaanden de piekmaanden zijn in de varkensmarkt (bijvoorbeeld door goed barbecueweer).

Als we de bijzondere omstandigheden achterwege laten, dan lijken de verwachtingen echter ronduit goed op de korte termijn. Dit komt ook vanwege de dalende voerprijzen.

Countus Biggenindex verder omhoog

Terwijl de Countus Vleesvarkensindex de afgelopen weken dus iets is gedaald, houdt de Countus Biggenindex tegen de verwachting in de stijgende lijn vast.

De index is vorige maand met 1,4 punten gestegen tot 121 punten, waarbij 100 punten als het langjarig gemiddelde geldt. Dit sentiment komt tot uiting in de markt, want de meeste handelaren zijn positief over de afzet. Dit terwijl de handel in deze periode van het jaar doorgaans wat matter is. Dat komt wellicht door de extreme temperaturen aan het begin van de zomer of doordat de markt nu al reageert op het aantal stoppende bedrijven.

Positieve sentiment houdt aan

Het bovenstaande zorgde er tevens voor dat de DCA BestPigletPrice in de afgelopen weken is gestegen naar € 46,50 per big. Wanneer we kijken naar de prognose van de Countus Biggenindex, dan verwachten we dat het positieve sentiment voorlopig nog aanhoudt. De dalende voerkosten in combinatie met de stabiele tot licht stijgende biggenprijzen zijn hier een reden voor.

Vleesvarkensindex1

Vleesvarkensindex2

vleesvarkensindex