Algemeen

Countus Groep ontvangt predicaat Excellence voor ‘Gelijke beloning voor man en vrouw’

21 jun 2022

Uit een kwantitatief loonkloofonderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat de Countus Groep mannen en vrouwen gelijk betaalt voor gelijk werk. Daarom krijgt onze organisatie het predicaat ‘Excellence’. Het certificaat bewijst dat de Countus Groep bijdraagt aan het doen verdwijnen van de loonkloof en als werkgever voor een eerlijke beloning staat.

De volgende medewerkerskarakteristieken zijn onderzocht: fte, leeftijd, dienstjaren, loonschaal, werkzaamheden en natuurlijk geslacht.

Gecorrigeerde loonkloof

Met deze data is onderzocht of er loonbetalingsverschillen tussen man en vrouw zijn binnen de Countus Groep. Hierbij is gekeken naar de gelijke betaling voor vergelijkbare werkzaamheden: de gecorrigeerde loonkloof. Deze blijkt met 0,7% in het voordeel van de vrouwelijke medewerker te liggen.

Dit resultaat betekent dat bij de Countus Groep het fulltime jaarsalaris inclusief toeslagen voor een vrouwelijke medewerker niet statistisch significant verschillend is van het salaris van een man met vergelijkbare karakteristieken en werkzaamheden (op het gebied van fte, hoeveelheid werkervaring en type werkzaamheden).

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vrouwen en mannen op dit moment anders beloond worden voor vergelijkbare werkzaamheden en bij vergelijkbare persoonskarakteristieken. Hiermee ligt de Countus Groep voor op het landelijke gemiddelde. Deze lag namelijk in 2020 op 7% verschil in beloning in het bedrijfsleven respectievelijk 4% bij overheidsinstanties.

Blijven monitoren

Dijan Bruins (lid raad van bestuur) vertelt: ‘Wij zijn heel trots op deze bevestiging van de gelijkheid die we nastreven. Het is goed om met dit onderzoek bewezen te zien dat vrouwen en mannen binnen onze organisatie gelijk betaald worden voor gelijk werk en we daarmee een voorloper zijn. Dit draagt uiteraard ook weer bij aan de hoge tevredenheid en het lage verloop binnen de Countus Groep.’

Toch blijven we de loonkloof goed monitoren. Dijan: ‘Dit is ook een aanbeveling uit het onderzoek die we zeer serieus nemen, deze score willen we natuurlijk blijven behouden.

We blijven bijvoorbeeld onderzoeken of er voldoende doorstroommogelijkheden zijn voor vrouwen binnen onze organisatie en nodigen vrouwen actief uit om te solliciteren op leidinggevende functies. Daarvan zien we het positieve effect al terug in de ontwikkeling van de man-vrouwverhouding bij de leidinggevenden binnen de Countus Groep.’

Op deze foto: Nynke Aardema & Dijan Bruins (Countus)