Agro

Countus en VAA helpen akkerbouwers inzicht te krijgen in eigen biodiversiteitsscore

Rick Hoksbergen
07 sep. 2023

Countus en VAA Data Works gaan samen een tool ontwikkelen die akkerbouwers met minimale inspanning inzicht geeft in de scores van de biodiversiteit. Dit inzicht wordt vergroot doordat de akkerbouwer zijn score in de tool kan vergelijken met de score van zijn collega’s.

Countus en VAA Data Works gaan samen een tool ontwikkelen die akkerbouwers met minimale inspanning inzicht geeft in de scores van de biodiversiteit. Dit inzicht wordt vergroot doordat de akkerbouwer zijn score in de tool kan vergelijken met de score van zijn collega’s.

In de akkerbouw wordt hard gewerkt aan het stimuleren van de biodiversiteit door alle betrokken partijen. Countus en VAA Data Works willen met dit initiatief bijdragen aan het faciliteren van de sector bij het realiseren van deze maatschappelijke opgave. Hierbij sluiten de organisaties aan bij de KPI’s die zijn vastgesteld in de Biodiversiteits Monitor Akkerbouw. Het doel is dat het voor de boer geen extra administratieve lasten met zich meebrengt en een positieve bijdrage levert aan het rendement.

De tooling maakt het voor de adviseur eenvoudiger om klanten inzicht te geven in de scores op de KPI’s biodiversiteit akkerbouw. De akkerbouwer kan deze score vergelijken met het doel dat hij zich heeft gesteld of hoe collega’s presteren. Aan de hand van dit inzicht kan worden gekeken naar maatregelen en mogelijke oplossingen.

In de opstart is de doelgroep beperkt tot akkerbouwers die deelnemen aan een studiegroep van Countus. De ontwikkeling vindt daarmee ook plaats in direct contact met de akkerbouwer die er mee aan de slag gaat.

Meer weten?
Wil je meer weten over de tool voor akkerbouwers? Neem contact op met Rick Hoksbergen.

Meer informatie? Neem contact op met Rick Hoksbergen
Neem contact op met Rick Hoksbergen