Algemeen

Coronacrisis kan een tijdelijke huurkorting rechtvaardigen

16 feb. 2021

Een huurder heeft bij de rechter huurverlaging geëist, omdat we de coronacrisis volgens de huurder als een onvoorziene omstandigheid moeten zien. In een uitspraak op het kort geding heeft het gerechtshof van Amsterdam bevestigd dat de coronacrisis inderdaad is aan te merken als een onvoorziene omstandigheid. Doordat er sprake is van een onvoorziene omstandigheid kan de rechter de overeenkomst (gedeeltelijk) wijzigen.

Tijdelijke huurkorting

De huurder die heeft verzocht om huurverlaging exploiteert een party- en congrescentrum, waarin vooral feesten en partijen plaatsvinden. Er is alleen (nog) geen vaste maatstaf om te bepalen welke tijdelijke huurkortingen gerechtvaardigd zijn. In deze uitspraak heeft het hof de aanpak van de kantonrechter gevolgd. Dit heeft geresulteerd in:

  • 50% huurkorting over de periode waarin het gehuurde in het geheel niet kon worden geëxploiteerd (15 maart 2020 tot 1 juni 2020).
  • Een oplopende korting over de daaropvolgende periode. Deze is afhankelijk van het door de huurder geleden omzetverlies in de betreffende maand.

Bevind je je als huurder in vergelijkbare omstandigheden? Dan kun je wellicht een beroep doen op deze uitspraak. Belangrijk is wel dat dit slechts 1 hofuitspraak is en dat dit nog niet geldt als vaste rechtspraak. Er zijn ook al diverse lagere kortgedinguitspraken waarin de rechter oordeelde dat er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, maar het is nog afwachten wat de uitkomst van bodemprocedures zal worden.

Doe je een beroep op onvoorziene omstandigheden? Dan moet je het omzetverlies aantonen bij de verhuurder. De verhuurder kan dan inzicht vragen in de cijfers. Bij de beoordeling van een eventuele huurkorting kan meewegen in welke mate de huurder een beroep heeft gedaan op overheidssteun en deze heeft ontvangen.

Meer weten?

Wil je weten of ook jij een tijdelijke huurkorting kunt krijgen? Neem contact op met Linda Wienk