Algemeen

Compensatie transitievergoeding

Lijsje Slager
11 mrt 2020

Heb je als werkgever te maken met een langdurig zieke werknemer? Dan kun je de arbeidsovereenkomst onder andere beëindigen met wederzijds goedvinden. Voor de transitievergoeding kun je als werkgever compensatie aanvragen.

Uitbetaling transitievergoeding

In november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat je als werkgever onder omstandigheden verplicht bent om mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer. Daarbij kan een werknemer vragen om een uitbetaling van de transitievergoeding. Werkgevers zijn dan in beginsel verplicht om deze te betalen.

Regeling compensatie transitievergoeding

Om werkgevers tegemoet te komen in de kosten bij een dergelijke beëindiging van het dienstverband, is de regeling compensatie transitievergoeding tot stand gekomen. Deze regeling compenseert de transitievergoedingen die zijn betaald aan langdurig zieke werknemers.

Aanvraag compensatie vanaf 1 april 2020

Je kunt de compensatie aanvragen vanaf 1 april 2020. De compensatieregeling geldt zowel voor betaalde transitievergoedingen in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020, als voor transitievergoedingen die vanaf 1 april 2020 worden betaald.

Houd er wel rekening mee dat er een deadline geldt voor het indienen van de aanvragen bij het UWV.

Hulp nodig?

Heb je een zieke werknemer die binnenkort 2 jaar ziek is of waarbij de termijn al langer geleden is bereikt? En heb je de arbeidsovereenkomst nog niet beëindigd? Dan adviseren wij om dit zo snel mogelijk te doen. Countus kan je helpen om de arbeidsovereenkomst van de langdurig zieke werknemer te beëindigen. Ook kunnen we de compensatie van de transitievergoeding voor je aanvragen.

Meer weten?

Meer weten over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer en compensatie van de transitievergoeding? Neem dan contact op met Lijsje Slager of Jack Albers.

Meer informatie? Neem contact op met Lijsje Slager
Neem contact op met Lijsje Slager