Akkerbouw

Column: Van paard naar trekker naar robotisering, zijn we klaar voor innovatie?

Hessel Kingma
09 jul. 2024

In de akkerbouw zijn we traditioneel opgeleid in mechanische technieken, dieselmotoren en hydraulische systemen. Hierdoor waren we keer op keer in staat om met steeds grotere en efficiëntere machines te werken. Maar is deze kennis voldoende om ook de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden?

In de afgelopen jaren hebben we veel innovaties gezien. Denk aan de introductie van GPS op trekkers. Iets wat nu onmisbaar is en een enorme vooruitgang betekent. De recente ontwikkelingen, zoals optische sorteerders met kunstmatige intelligentie en spotsprayers zoals de ecoRobotix, tonen aan hoe snel technologieën evolueren.

Tijdens de Future Farming & Food Experience op 30 mei werden tal van nieuwe technologieën gepresenteerd. Van autonome voertuigen en ziektezoekers tot gerobotiseerde onkruidbestrijders. De vooruitgang in kunstmatige intelligentie en robotisering gaat in een razend tempo. Zowel gevestigde machineleveranciers als start-ups verkennen de nieuwe mogelijkheden.

Al deze ontwikkelingen genereren enorme hoeveelheden data. Deze data omvat onder andere informatie, foto's, gewasontwikkeling, locaties en meer. Een bron van kennis die voorheen vooral in het hoofd van de boer zat. Maar deze gegevens zullen nu, en ook zeker in de toekomst, essentieel zijn voor optimale gewasontwikkeling, het efficiënt en minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, en het tijdig opsporen en beheersen van ziektes.

Het is mooi om te zien hoe snel deze technologieën zich ontwikkelen, maar ik vraag me wel één ding af: zijn de huidige akkerbouwers klaar om al deze innovaties in hun bedrijfsvoering te integreren? Hebben zij de capaciteit en de motivatie om mee te gaan met deze technologische vooruitgang?

De persoonlijke interesses en motivatie van akkerbouwers spelen hierin een cruciale rol. Traditionele kennis en ervaring zijn van onschatbare waarde, maar de bereidheid om nieuwe technologieën te omarmen is minstens zo belangrijk. Het vraagt om een open houding en de bereidheid om te leren en je aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden.

Zijn akkerbouwers klaar om deze stap te zetten? Zijn ze bereid om te investeren in nieuwe kennis en vaardigheden om de voordelen van robotisering en kunstmatige intelligentie volledig te benutten? De toekomst van de akkerbouw hangt af van het antwoord op deze vragen. Innovatie kan ons helpen om efficiënter en duurzamer te werken, maar alleen als we bereid zijn om de uitdaging aan te gaan en ons voortdurend aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Meer weten?

Wil je sparren over jouw toekomst in de akkerbouw? Neem dan contact op met Hessel Kingma. Hij denkt graag met je mee.

Meer informatie? Neem contact op met Hessel Kingma
Neem contact op met Hessel Kingma