Agro, Melkvee

Column: Kansen pakken, hoe verdien je meer met minder?

Rick Hoksbergen
11 jun. 2024

Krimp wordt vaak neergezet als verlies van inkomen. Zo ook in een recente publicatie van de universiteit van Wageningen, waarin ze becijferen dat 10% krimp voor een melkveebedrijf leidt tot een inkomensverlies van € 28.000. Toch zijn er ook ondernemers die laten zien dat ze met krimp juist meer zijn gaan verdienen. En dat niet alleen in euro’s, maar ook nog eens in arbeidsplezier. Rick Hoksbergen, Branchespecialist Melkvee, vertelt in deze column waarom er in zijn optiek meer kansen zitten in de huidige bedreigingen dan vaak ingeschat wordt. 

Het begint met inzicht. Inzicht in jouw cijfers, jouw passie en jouw (bedrijfs)strategie. Daarbij gaat het om bedrijfsniveau, maar ook een slag dieper. Als je dit in beeld hebt weet je of de analyse van Wageningen (10% krimp kost € 28.000) ook voor jouw bedrijf geldt. Als ik deze analyse op basis van KWIN-prijzen terugtel, dan hebben we het over een krimp van zo’n 105.000 kg melk. De marge op die laatste 10 koeien is anders dan de marge over de hele veestapel. Voor deze laatste 10 koeien moet je wellicht ruwvoer aankopen en alle mest afvoeren. En dan heb ik het nog niet eens over de arbeidskosten.

Veel bedrijven halen op deze laatste 10 koeien slechts een saldo van € 250 per koe. Voor die € 50 in de week kun je niet veel uren of diesel betalen. Teel je zelf voldoende ruwvoer, ook voor deze laatste koeien, dan kan het saldo bij scherp management zeker oplopen tot € 2.500 per koe. Ondanks de huidige mestafzetkosten. Een enorme spreiding, waarbij geen bedrijf en ondernemer gelijk is. Plannen maken, alternatieven bedenken en rekenen is dus erg belangrijk. En hierbij niet de algemene ontwikkeling volgen, maar het plan uitwerken dat voor jouw situatie het beste is.

Vanuit de huidige mestmarkt, met weer een nat voorjaar en prijzen die hoog blijven, is het extra belangrijk om scherp te rekenen. De mestafzetprijs is veel te hoog, toch is het feit dat je de mest af kunt zetten belangrijker dan de prijs. Daar komt bovenop dat de melkveehouderij nog een grote uitdaging heeft met betrekking tot de verlaagde mestproductieplafonds in 2025. Het huidige wetsvoorstel maakt duidelijk dat er, met nog maar een half jaar te gaan, grote stappen nodig zijn.

De grote uitdaging is om je niet alleen te focussen op de problemen van vandaag. Het is zeker ook echt belangrijk om naar de langere termijn te kijken en dit met iets meer afstand te doen. Zo mocht ik laatst dagvoorzitter zijn op het lustrumsymposium van de Rundvee Fokkerij Studieclub (RFS) in Wageningen. Daar kreeg ik van de organisatie een uitspraak van mijzelf heel mooi terug. Ongemerkt had ik een aantal keer geroepen: “If you do what you did, you get what you got”. Vrij vertaald; als jij niet verandert, waarom zou je dan een andere uitkomst verwachten?

Laat je niet afleiden door algemene analyses. Laat je erdoor inspireren en aanmoedigen dat jij het beter kunt dan zo’n gemiddelde. En put er ideeën uit voor jouw strategie om te veranderen en stappen te zetten. Als het financieel niet uit kan, bedenk dan welke voorwaarden of uitgangspunten veranderd moeten worden. Daarmee zorg je dat jij regie houdt. Het geeft richting aan hoe jij moet bewegen of wat je van een ander nodig hebt. Vergeet daarbij niet dat de ander niet gaat bewegen als jij ook niet gaat bewegen.

Kunnen wij iets voor je betekenen bij het krijgen van inzicht en het pakken van kansen om meer uit minder te verdienen? Neem dan contact op.

Meer informatie? Neem contact op met Rick Hoksbergen
Neem contact op met Rick Hoksbergen