Algemeen

Buitenlandse werknemer? Wijzigingen per 1 januari 2019

06 dec 2018

Heb je buitenlandse werknemers? Let dan goed op. Vanaf 2019 wordt namelijk het aantal loonbelastingtabellen uitgebreid en wordt er onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland. Om het juiste loon aan je werknemers te betalen, moet je dus weten van welk land de werknemer een inwoner is.

Heffingskortingen

Het land waarvan een werknemer inwoner is, bepaalt of hij recht heeft op de volledige heffingskortingen. Vanaf 1 januari 2019 komt een niet in Nederland wonende werknemer niet meer in aanmerking voor de belastingdelen van de heffingskortingen.

Maar let op: er geldt een uitzondering voor het belastingdeel van de arbeidskorting als de werknemer binnen de Europese Unie (EU), een EER-land (IJsland, Noorwegen en Lichtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden woont.

Verschil nettoloon inwoner en niet-inwoner

Door de verschillende loonbelastingtabellen ontvangen inwoners van Nederland bij een gelijk brutosalaris een hoger nettosalaris dan niet-inwoners. Is de niet-inwoner aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige? Dan kan hij via de inkomstenbelasting de belastingdelen van de loonheffing terugvragen. Door deze teruggaaf van de Belastingdienst verdwijnt het verschil in nettoloon tussen een inwoner en niet-inwoner weer. Iemand kwalificeert als buitenlands belastingplichtige wanneer tenminste 90% van zijn inkomen in Nederland is belast.

De aangifte inkomstenbelasting wordt pas na afloop van een kalenderjaar ingediend, maar de werknemer kan onder voorwaarden ook een voorlopige aanslag vragen, waardoor hij het geld al eerder ontvangt.

Wel of geen inwoner van Nederland

Wat te doen? Deze wijziging vraagt om actie. Van elke werknemer moet je nu namelijk weten of hij inwoner of niet-inwoner van Nederland is. Van veel werknemers is dit duidelijk. Er zijn echter ook werknemers die zowel in Nederland als in het buitenland wonen en verblijven. In dat geval is de werknemer alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt.

Woont het gezin van de werknemer bijvoorbeeld in het buitenland, gaan zijn kinderen daar naar school en houdt hij daar zijn bankrekeningen aan? Dan is hij geen inwoner van Nederland.

Werknemer zonder gezin

Als je werknemer geen gezin heeft, is het onderscheid lastiger te maken. De vraag is dan wat de intentie van de werknemer is. Is hij van plan zich in Nederland te vestigen? Dan is hij inwoner van Nederland. Maar is hij van plan om maar kort te blijven? Dan is hij geen inwoner van Nederland.

Als je twijfelt kun je je werknemer vragen om een woonplaatsverklaring. De werknemer kan deze aanvragen bij een belastingkantoor in het land waarvan hij inwoner is. Is jouw werknemer inwoner van Nederland, dan kan hij een woonplaatsverklaring aanvragen bij Belastingdienst/kantoor Arnhem.

Sla het buitenlandse adres op

Voor alle werknemers die geen inwoner zijn van Nederland moet je het buitenlandse adres opnemen in de loonadministratie. Als dit adres niet bekend is, moet je het anoniementarief toepassen. Dat betekent dat er maximale loonheffing wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemer.

Tip
Zorg dus tijdig voor het juiste adres!

Aandachtspunten

Wees goed voorbereid en neem snel actie. Dit zijn de to do’s:

  • Beoordeel van welk land de werknemer inwoner is
  • Is de werknemer geen inwoner van Nederland? Zorg dan voor het buitenlandse adres
  • Meld de werknemer dat het nettoloon in 2019 lager wordt
  • Wijs de werknemer op de mogelijkheid om via de inkomstenbelasting – eventueel met een voorlopige aanslag – de belastingdelen terug te vragen

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe loonbelastingtabellen en wat dit betekent voor je buitenlandse werknemer? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met Lijsje Slager.

✆ 06 146 06 555

[email protected]

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte