Algemeen

Btw over prijzengeld paardensport afgeschaft

17 nov. 2016

Train je in het kader van je bedrijf eigen paarden of paarden van derden waarmee je deelneemt aan wedstrijden? Dan hoef je over eventueel gewonnen prijzengeld geen btw meer te betalen. Dat besloot het Hof van Justitie op 10 november 2016. Alleen over startgeld ben je wel btw verschuldigd volgens het Hof.

Aftrek voorbelasting

Nu prijzengeld niet langer belast is met btw rijst de vraag of btw op kosten van het wedstrijdklaar maken van paarden en btw op kosten verbonden aan deelname aan wedstrijden voor aftrek in aanmerking komen. Deze btw is volgens het Hof van Justitie aftrekbaar als deze handelingen deel uitmaken van de algemene kosten die met de economische activiteit van de trainingsstal verband houden. Dat kan het geval zijn wanneer de gemaakte kosten verband houden met de renpaarden die werkelijk zijn bestemd voor de verkoop of wanneer deelname van die paarden aan wedrennen reclame vormt voor de exploitatie van de renstal.

Wat betekent de uitspraak in de praktijk?

Na 10 november 2016 hoef je over gewonnen prijzengeld geen btw meer te betalen. Dit geldt naar onze mening voor wedstrijden in de draf- en rensport en voor prijzen bij dressuur- en springwedstrijden. Heb je een prijs gewonnen in aangiftetijdvakken die nog niet onherroepelijk vaststaan? Dan kun je naar onze mening bezwaar maken tegen je eigen aangifte. Dit betreft in ieder geval de aangifte over de maand oktober 2016 en in sommige gevallen de aangiften over het 3e kwartaal waarvoor de termijn van 6 weken voor het indienen van bezwaar nog niet is verstreken.

Meer weten?

Meer weten over btw in de paardensport? Ga naar het contactformulier of neem contact op met jouw adviseur.