Algemeen

BIK-regeling ingetrokken: wat betekent dit voor jou?

03 jun. 2021

Het kabinet heeft de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari ingetrokken. En zet het vrijvallende budget in voor verlaging van de werkgeverspremie AWf. Het kabinet wil daarmee investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten.

​​​​​​​De Europese Commissie kan de BIK namelijk, ook als die geldt voor een korte periode, als ongeoorloofde staatssteun aan kunnen merken. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen. Ondernemers lopen in dat geval ook het risico dat zij, wegens rente, meer geld moeten terugbetalen dan zij via de BIK hebben verkregen.

Dit betekent dat ondernemers geen aanspraak kunnen maken op de BIK, ook niet als er al geïnvesteerd is of investeringsbeslissingen zijn genomen. Het kabinet is zich ervan bewust dat de terugwerkende kracht tot 1 januari voor hen een impact kan hebben, maar ziet op basis van Europese wetgeving en jurisprudentie geen andere keuze.

Meer weten?

Wil je meer weten over de BIK-regeling? Lees meer hierover op rvo.nl of neem contact op met je Countus-adviseur.