Agro

Bemestingsplan 2021: belangrijke aandachtspunten

12 jul 2021

Heb je de aan- en afvoer van je mest geanalyseerd? Deze analyses zijn leidend voor de opgave aanvullende gegevens. Wat doe je als de analyses afwijken van je verwachtingen? Wil je nog dierlijke mest uitrijden? Houd dan rekening met de uitrijperioden, deze zijn gelijk aan vorig jaar. En hoe zit het ook alweer met de regels voor het scheuren van grasland? We zetten het voor je op een rij.

Bemestingsplan aanpassen

Halverwege het jaar is het verstandig om na te gaan of je jouw bemestingsplan moet aanpassen. Hoeveel mest kun je nog aanvoeren of hoeveel moet je afvoeren? En voldoe je aan de mestverwerkingsplicht?

Stel je hebt analyses gemaakt van je afgevoerde mest en de gehaltes vallen hoger of lager uit dan je had verwacht. Dan ben je nu nog ruim op tijd om je bemestingsplan bij te stellen. Zijn er analyses met afwijkende gehalten? Ga dan na waardoor dit komt. Bij grote afwijkingen is een her-analyse van mestmonsters mogelijk zinvol.

Uitrijperioden dierlijke mest

De uitrijperioden voor dierlijke mest zijn dit jaar gelijk aan 2020 en 2019. Dit betekent dat je op grasland:

 • drijfmest t/m 31 augustus mag uitrijden.
 • vaste mest t/m 31 augustus mag uitrijden op zand- en lössgrond.
 • vaste mest t/m 15 september mag uitrijden op klei- en veengrond.

En dat je op bouwland:

 • drijfmest t/m 15 september mag uitrijden.
 • vaste mest t/m 31 augustus mag uitrijden op zand- en kleigrond.
 • vaste mest het hele jaar door mag uitrijden op klei- en veengrond.

Vanaf 1 augustus t/m 15 september mag je alleen drijfmest op bouwland uitrijden als je:

 • uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die minstens 8 weken blijft staan.
 • uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in 2022.
 • In het najaar bloembollen plant.

Grasland scheuren

Per grondsoort gelden verschillende perioden waarin je grasland mag scheuren. Op klei- en veengrond mag je grasland scheuren:

 • t/m 15 september, waarna je een door jou bepaald gewas inzaait. Als je de grond na het scheuren wilt bemesten met stikstofhoudende mest, moet je een scheurmonster nemen.
 • van 16 september t/m 30 november, alleen als je direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes plant.
 • van 1 november t/m 31 december. Op kleigrond mag het eerstvolgende gewas dan geen gras zijn. Op veengrond mag je in deze periode geen grasland scheuren.

Op zand- en lössgrond mag je grasland scheuren:

 • t/m 15 juli, alleen als je na het scheuren een aaltjesbeheersend gewas zaait waarna je uiterlijk in het voorjaar van 2022 lelies of gladiolen zaait. Het aaltjesbeheersend gewas zaai je uiterlijk 16 juli en mag je pas vanaf 23 oktober vernietigen.
 • t/m 31 augustus, als je direct daarna gras zaait. Hiervoor moet je je wel vanaf 1 juni aanmelden en je rekent met een korting van 50 kg per hectare op je stikstofgebruiksnorm.
 • van 16 september t/m 30 november, als je direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes plant.

Bekijk ook het schema over grasland scheuren, doodspuiten en/of vernietigen.

Meer weten?

Wil je meer weten over grasland scheuren? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij je bemestingsplan voor 2021 zodat je aan het einde van het jaar niet voor verrassingen komt te staan? Neem contact op met je Countus adviseur.