Algemeen

Belastingvrije schenking aan een eigen woning besteden, hoe werkt dit?

15 nov 2022

Wil je jouw kind of een derde een bedrag schenken om een eigen woning te kopen? Dit jaar kan dit nog onbelast tot een bedrag van € 106.671. De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, gaat per 1 januari 2023 omlaag naar € 28.947 en vanaf 2024 wordt hij volledig afgeschaft. Profiteer dus dit jaar nog van de aantrekkelijke vrijstelling. We vertellen je over de mogelijkheden.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de eenmalige vrijstelling als de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 40 jaar oud is. De jubelton moet worden gebruikt om:

• Een eigen woning te kopen of te verbouwen.
• De hypotheek of restschuld van de eigen woning af te lossen.
• De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning af te kopen.

Spreiding

Ben je nu niet in de gelegenheid om de gehele vrijstelling te schenken? Je mag in 2022 een gedeelte schenken, onder de voorwaarde dat dit meer is dan € 27.231. Het restant mag je dan in 2023 schenken. Een schenking voor de eigen woning die is ontvangen in 2022, mag de ontvanger nog tot en met 31 december 2024 hieraan besteden.

Akte

Om de schenking privé te houden kun je in de schenkingsovereenkomst een zogenaamde uitsluitingsclausule opnemen. Deze clausule zorgt ervoor dat de schenking tot het privévermogen van de ontvanger behoort en niet in enige verrekening tussen de (huwelijks)partners wordt betrokken. Daarnaast kun je in de schenkingsovereenkomst eventuele andere afspraken vastleggen.

Aangifte

Er dient bij de Belastingdienst aangifte te worden gedaan van de schenking. Hierin doe je een beroep op deze belastingvrijstelling. Is er in een belastingjaar nog meer geschonken aan dezelfde persoon? Neem deze bedragen dan ook op in de aangifte.

Advies

Profiteren van de jubelton? Het is belangrijk om je hierover goed te laten adviseren. De specialisten van Countus helpen je graag bij vragen en het opstellen van de schenkingsovereenkomst en -aangifte.