Algemeen

Batterijen op landbouwgrond: waar moet je op letten?

Erwin de Rijke, Andreas van der Vis
10 aug. 2023

Duurzame energie is in trek. Het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast. Batterijen kunnen helpen bij het oplossen van overbelasting van het elektriciteitsnet. Steeds vaker krijgen we dan ook vragen over batterijen op landbouwgrond. Hoe werkt dat precies?

Batterijen op landbouwgrond

Op grote schaal zijn er in Nederland initiatieven voor het opwekken van duurzame energieplaatsen met zonnepanelen en windmolens op landbouwgrond. Wat relatief nieuw is, is dat we steeds vaker zien dat grondeigenaren worden benaderd voor het plaatsen van een batterijopstelling op hun grond. Meestal voor een langdurige periode.

De keuze in varianten voor zo’n samenwerking is reuze. Denk aan verkoop, het vestigen van een recht van opstal of het uitgeven van de grond in erfpacht.

Vaak krijg je als grondeigenaar een vast bedrag per hectare betaald. Dit bedrag wordt geïndexeerd. Ook is het in sommige gevallen interessant om deel te nemen in de ontwikkeling en exploitatie van de batterijopstelling, waardoor het rendement mogelijk hoger wordt. We zien dat de geboden prijzen per hectare per jaar substantieel hoger liggen dan de gemiddelde prijzen bij zonneparken, terwijl de batterijopstellingen in omvang veel kleiner zijn dan zonneparken.

Juridische aandachtspunten         

Naast de financiële afwegingen spelen juridische aspecten een rol bij batterijopstellingen op landbouwgrond. Hoewel dit niet het favoriete onderwerp is van de meeste boeren, is het bij langdurige contracten wel van essentieel belang.

Bij de oprichting van een batterijopstelling zijn vaak meerdere overeenkomsten nodig. Denk aan optieovereenkomsten tijdens de ontwikkelfase en de overeenkomst waarin een recht van opstal/erfpacht wordt gevestigd gedurende de exploitatiefase. De diverse reeks overeenkomsten benadrukt de aanzienlijke variatie tussen de diverse exploitanten die actief zijn op deze markt.

Waar moet je nou goed op letten? Voor grondeigenaren is het cruciaal om alle afspraken helder en duidelijk vast te leggen. Zo ontstaan er in de ontwikkelfase en/of exploitatiefase geen discussies met de exploitant. Verder is het belangrijk dat je je belangen goed vertegenwoordigt in de overeenkomst. Door onze ervaringen in contracten voor windmolens, zonneparken én batterijopstellingen, zijn we in staat om te beoordelen of een voorstel van een exploitant in de markt gebruikelijk is ja of nee.

Zorg ervoor dat je ook weet wat het hebben van een zonnepark betekent qua wet- en regelgeving. Passen de plannen bijvoorbeeld in het bestemmingsplan? Hoe staat je hypotheekverstrekker tegenover een zonnepark? Is een eventuele meerwaardeclausule uit je samenwerkingsakte nog van belang? Dit zijn allemaal zaken die van belang zijn.

Fiscale aandachtspunten

Het stichten van een batterijopstelling heeft ook fiscaal gezien gevolgen. Vanaf het moment van stichten van een batterijopstelling is de landbouwvrijstelling bijvoorbeeld niet meer van toepassing.

Verder kan het opzetten van een batterijopstelling in bepaalde situaties leiden tot de staking van je (landbouw)onderneming, met alle gevolgen van dien.

Daarnaast moet je goed in de gaten houden of de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting de afgelopen 10 jaar is toegepast bij gronden die worden aangewend ten behoeve van een batterijopstelling. Heb je onlangs het bedrijf overgenomen van je ouders? Of staat de bedrijfsoverdracht binnenkort gepland? Let dan goed op.

Naast enkele aandachtspunten zijn er natuurlijk ook genoeg mogelijkheden en kansen op fiscaal vlak door bijvoorbeeld mee te participeren in de exploitatie. Vanuit onze ruime ervaring met zonne- en windparken adviseren we je hier graag over.

Meer weten?

Wil je meer weten over batterijen op jouw landbouwgrond? Of heb je persoonlijk advies nodig? Neem dan contact op met Erwin de Rijke (Senior Belastingadviseur) of Andreas van der Vis (Senior Jurist).

Meer informatie? Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca
Meer informatie? Neem contact op met Andreas van der Vis
Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca