Algemeen

Autoriteit Persoonsgegevens legt tennisbond € 525.000 boete op

De Autoriteit Persoonsgegevens legde de tennisbond KNLTB een boete op van € 525.000 voor het verkopen van persoonsgegevens. De KNLTB verkocht persoonsgegevens aan sponsors, waarbij ze onder andere de naam, het geslacht en het adres verstrekten.

Geen grondslag voor verkoop

De KNLTB had volgens de Autoriteit Persoonsgegevens geen grondslag om de persoonsgegevens te verkopen en dus is het verstrekken van de gegevens verboden. De KNLTB gaf aan een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verkoop, omdat dit een meerwaarde zou creëren voor het lidmaatschap. Ook kon dit zorgen voor extra inkomsten voor de bond.

Maar er is door de leden geen toestemming gegeven voor het verstrekken van hun gegevens, en dus vindt de Autoriteit Persoonsgegevens niet dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang. De KNLTB heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de boete.

Meer weten?

Wil je meer informatie over wanneer je gegevens aan een derde mag verstrekken? Neem contact op met je ondernemersadviseur. We helpen je graag verder.