Recreatie & Horeca

Arbeidstijden scholieren binnen de horeca- en recreatiebranche: wat zijn de regels?

01 mrt. 2024

Onderneem je in de horeca- en recreatiebranche? En heb je jongeren in dienst? In de Arbeidstijdenwet staan verschillende regels over de werk- en rusttijden van medewerkers en jongeren. Hoe lang mag een scholier bijvoorbeeld per week werken? En wat zijn de pauzetijden? We zetten de belangrijkste regels voor je op een rijtje.

Werktijden jongeren

Voor jongeren gelden andere regels als het gaat om arbeidstijden dan voor volwassenen. Vanaf welke leeftijd mag een scholier aan het werk in de horeca? Dit is waar je rekening mee moet houden:

 • 13 – 14 jaar
  Kinderen mogen op beperkte tijden werken in de recreatie- en horecabranche. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen op grond van deze wet alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken. Op zondag mogen ze niet werken.

  Let op: scholieren onder de 16 jaar mogen niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken.

 • 15 jaar
  Is je medewerker 15 jaar? Dan mag hij niet voor 07.00 uur ’s morgens werken en niet na 19.00 uur ’s avonds. Op de dagen dat hij naar school gaat, mag hij maximaal 2 uur werken. In schoolweken mogen 15-jarigen maximaal 12 uur werken en in vakantieweken maximaal 40 uur. Let op: scholieren onder de 16 jaar mogen niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken.

  Er is een uitzondering voor scholieren van 14 en 15 jaar die in het kader van hun opleiding een stage moeten volgen. Zij mogen ook in de ruimte werken waar alcohol wordt verkocht. Dit betekent dus dat je bedienend personeel met een reguliere arbeidsovereenkomst voor werk in de ruimte waar alcohol geschonken wordt mag aannemen vanaf 16 jaar en 14- en 15-jarigen als stagiair mag aannemen als dit vanuit de opleiding noodzakelijk is.

 • 16 – 17 jaar
  Jongeren van 16 en 17 jaar mogen op zaterdag en zondag werken, mits ze op de vrijdag daarvoor of de maandag erna niet naar school hoeven. Er moet altijd in een periode van 7 dagen een rustperiode van ten minste 36 aaneengesloten uren zijn.

  In deze leeftijdscategorie mogen jongeren tot 23:00 uur werken. Verder mogen ze maximaal 9 uur per dag werken en 45 uur per week. In elke periode van 4 weken mogen ze niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken.

Zie hieronder de regels in een schema:

 

13- en 14-jarigen

15-jarigen

16- en 17-jarigen

Minimum dagelijkse rust
- in elk geval tussen
- in vakanties

14 uur
19:00 - 08:00 uur
19:00 - 07:00 uur

12 uur
19:00 - 07:00 uur
21:00 - 07:00 uur

12 uur
23:00 - 06:00 uur
23:00 - 06:00 uur

Maximum arbeidstijd per
- schooldag
- niet-schooldag
- vakantiedag6 uur
7 uur


2 uur
8 uur
8 uur


9 uur
9 uur
9 uur

Maximum arbeidstijd per
- schoolweek
- vakantieweek


12 uur
35 uur


12 uur
40 uur


45 uur
45 uur

Zondagsarbeid

Nee

Ja

Ja

Om rekening mee te houden

De regels zijn er omdat het werk een scholier niet mag verhinderen naar school te gaan. Daarbij telt het aantal uren dat ze aan school besteden als arbeidstijd. En werkt een 15-jarige op zondag? Dan mag hij op zaterdag niet werken en omgekeerd. Daarnaast geldt voor 15-jarigen dat ze uitdrukkelijke toestemming van hun ouders/verzorgers nodig hebben voor werken op zondag. Wordt er gewerkt op zaterdag én zondag? Dan mag het op die vrijdag ervoor of die maandag erna geen schooltijd zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels rondom de werktijden van jongeren? Neem dan contact op met de specialisten van Recreatie & Horeca. Zij helpen je graag verder.