Agro

Anticipeer op calamiteiten: stel op tijd een liquiditeitsbegroting op

Ruthger Steenbeek
10 sep. 2020

Regeren is vooruitzien. Een spreuk die de meesten van ons wel kennen. Het betekent dat goed beleid zich niet beperkt tot de kennis van het verleden, maar zich uitstrekt naar verwachtingen voor de toekomst. Kortom, als je als ondernemer de juiste beslissingen wil nemen, moet je niet alleen focussen op de resultaten uit het verleden, maar vooral vooruit kijken en een visie ontwikkelen voor de toekomst.

Politieke beïnvloeding

Dit geldt ook voor jou als agrarische ondernemer. Je bent gewend aan wisselende bedrijfsresultaten, omdat je jaarlijks met een groot aantal factoren te maken hebt die van invloed zijn op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Denk aan wisselende weersomstandigheden, de fluctuatie van de marktprijs en tegenwoordig ook de politieke beïnvloeding vanwege het regeringsbeleid.

Met name die politieke beïnvloeding heeft een steeds grotere invloed op de gekozen ondernemersstrategie. Kijk naar het stikstofbeleid van het ministerie. Dat beleid heeft – gedwongen door een uitspraak van de Raad van State – veel teweeggebracht voor de land- en tuinbouwsector.

Kijk ook naar de uitbraak van de corona-epidemie. Deze heeft grote gevolgen voor met name de afzet van tuinbouwproducten en fritesaardappelen. Ook heeft de coronacrisis – door politieke besluitvorming – ineens de hele Nertsenhouderij-sector de das omgedaan. In plaats van vanaf 2024 moet deze bedrijfstak nu al vanaf eind 2020 stoppen in Nederland.

Continuïteit van de onderneming

Hoe kun je – met de spreuk ‘Regeren is vooruitzien’ in gedachte – als agrarisch ondernemer inspelen op dit soort calamiteiten? Veel van de genoemde elementen zijn vooraf niet te voorspellen. Toch moet je hierop kunnen anticiperen. Om de continuïteit van je onderneming te waarborgen, moet je in staat zijn op tijd te reageren als een calamiteit zorgt voor financiële schade.

Maak een plan, breng in beeld wat de verwachte financiële schade is en neem contact op met je bankrelatie. Op tijd schakelen en op tijd contact opnemen met je bank is essentieel. Loop vooral niet weg voor het probleem, maar zoek naar een oplossing en vraag je bedrijfsadviseur om hulp.

‘Regeren is vooruitzien’ betekent ook snel kunnen incalculeren wat de omstandigheden voor invloed hebben op je onderneming. Wat betekent het voor je financiële huishouding? En hoe kun je snel schakelen naar een oplossing?

Liquiditeitspositie

Het afgelopen groeiseizoen heeft opnieuw laten zien dat bepaalde calamiteiten plotseling van negatieve invloed kunnen zijn op de geldstroom in je onderneming. Ook de markt heeft hier negatief op gereageerd, waardoor de geldstroom binnen veel ondernemingen anders is gaan lopen dan in eerste instantie begroot.

Denk bijvoorbeeld aan de fritesaardappel-industrie. In maart werd nog een prijs verwacht van zo’n € 16,00/100 kg aardappels. Door de coronacrisis kan dit zomaar teruglopen naar € 6,00/100 kg voor de vrije markt. Op een aardappelbox van 500 ton is dat een omzetvermindering van maar liefst € 50.000. Dit heeft grote gevolgen voor de kasstroom van je onderneming.

Het kan betekenen dat je liquiditeitspositie aan het einde van het jaar aanzienlijk negatiever is dan je vooraf had voorzien. Met als gevolg dat je bij je bank een verruiming van de kredietlimiet moet aanvragen. Ook hier is weer belangrijk dat je tijdig en ruim voordat je de grens van het oorspronkelijke kredietlimiet bereikt, contact opneemt met je bankrelatie.

Liquiditeitsbegroting

Om de verwachte krapte in liquide middelen goed te kunnen onderbouwen, is het noodzakelijk dat je een actuele liquiditeitsbegroting opstelt. Hierin moet je rekening houden met een negatievere kasstroom in je bedrijf, ontstaan door de genoemde calamiteiten.

Met het opstellen van een liquiditeitsbegroting vul je de verwachte opbrengsten en kosten per maand in. Zo kun je vrij exact vaststellen in welke tijd van het jaar je dieptepunt aan liquiditeit ontstaat. Ook kun je op die manier vrij nauwkeurig vaststellen hoe hoog de overschrijding van je toegestane krediet wordt. En hoe lang deze overschrijding plaatsvindt.

Neem dus vroegtijdig contact op met je bank. Kun je een actuele liquiditeitsbegroting laten zien? Dan heb je een voorsprong in de uiteindelijke beoordeling van de bank. Op tijd aankloppen bij je bankrelatie betekent dat er niet onder druk naar een oplossing gezocht hoeft te worden. En het geeft je ruimte om samen met je relatiebeheerder een weloverwogen financieel plan op te stellen.

Kritische opbrengstprijs

Nog een handig middel om je liquiditeitsruimte te kunnen vaststellen, is het berekenen van de kritische opbrengstprijs in je onderneming. De kritische opbrengstprijs is het geld wat je per jaar aan inkomsten nodig hebt om alle uitgaven en kosten van 1 jaar te betalen. Kijk naar de meest recente jaarrekening van je onderneming en tel alle uitgaven en kosten bij elkaar op.

Het gaat om de volgende posten: toegerekende kosten, vaste kosten (behalve de afschrijvingen), de jaarlijkse aflossingen, jaarlijkse rente en je privé-uitgaven. Zet daar de verwachte inkomsten uit verkoopproducten en inkomsten uit overige opbrengsten tegenover. De totale som van de inkomsten moet minimaal net zo hoog zijn als de berekende kosten en uitgaven.

Schakel op tijd

Zijn de te verwachten inkomsten lager dan de kosten en uitgaven? Dan krijg je waarschijnlijk te maken met een liquiditeitsprobleem. Stel daarom tijdig een liquiditeitsbegroting op. De conclusie? Schakel op tijd, loop niet weg voor een verwacht probleem en denk vooral in kansen. We wensen je een voorspoedige oogst!

Meer weten?

Een keertje sparren? Bij Countus helpen we je graag anticiperen op calamiteiten of bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting. Neem contact op met Ruthger Steenbeek.

Meer informatie? Neem contact op met Ruthger Steenbeek
Neem contact op met Ruthger Steenbeek