Algemeen

Ammoniakberekeningen PAS: nieuwe versie Aerius beschikbaar

03 okt. 2019

Er draait een nieuwe versie van het rekenprogramma Aerius. Naar aanleiding van de PAS-uitspraak was het programma een aantal maanden gesloten. Dat Aerius weer draait is de eerste concrete stap naar een hervatting van de vergunningverlening.

Aerius: berekeningen van stikstof

Het Aerius-programma heb je nodig om stikstofberekeningen uit te kunnen voeren. Als er geen of minder stikstofdepositie is, kan je aanvraag weer voor een vergunning in aanmerking komen.

Maar de nieuwe versie van Aerius is wel beperkt. Zo kun je bijvoorbeeld nog geen berekeningen maken van stallen met mechanische ventilatie. Ook kun je de beweiding en bemesting niet berekenen. Bovendien is het programma niet van toepassing op situaties binnen 3 kilometer afstand van Natura 2000-gebieden. Daarom verwachten we dat het programma binnenkort weer wordt aangepast.

Advies van de commissie Remkes

Op dit moment onderzoekt de commissie Remkes hoe de vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming weer vlotgetrokken kan worden. Zowel als het gaat om agrarische als niet-agrarische bedrijven en projecten.

De commissie bracht op 25 september een eerste advies uit. Op basis van dit advies worden nieuwe beleidslijnen voor de vergunningverlening vastgesteld. Daarnaast zijn de toetsingskaders voor de handel in ammoniakrechten nog niet bekend. Momenteel is de minister hiervoor beleid aan het opstellen.

Meer duidelijkheid

De vergunningverlening komt dus langzaam weer op gang. Maar door het ontbreken van beleid en een volledige versie van Aerius, moeten agrarische bedrijven nog even geduld hebben. Er is nu nog veel onduidelijk, maar we volgen het nieuws op de voet en berichten hierover zodra er meer bekend is. Dan kunnen we eindelijk weer starten met het aanvragen van vergunningen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe versie van het rekenprogramma Aerius of over de vergunningverlening Wet Natuurbescherming? Ga naar het contactformulier of neem contact op met onze specialisten.