Agro, Pluimvee, Varkens

Aanwasstijging intensieve veehouderij: jouw fiscale winst in beeld

Rick ter Haar
08 dec. 2022

Lage prijzen voor vleesvarkens en vleeskuikens in combinatie met onder andere hoge kosten voor voer en energie hebben de liquiditeitsbuffers op varkens- en vleespluimveehouders dit jaar flink aangetast. De afgelopen maanden zijn de prijzen voor vleesvarkens en vleeskuikens echter weer behoorlijk opgelopen. Naast de verbeterde marges krijg je als veehouder op de eindbalans te maken met een waardering van de veestapel. Heb jij je fiscale winst goed in beeld?

Verbeterde stemming

De stemming in de varkens- en pluimveesector was in 2022 allesbehalve goed te noemen. Gedurende het jaar bleven de afzetmogelijkheden van vlees in zowel binnen- als buitenland achter bij de verwachtingen en werd je als ondernemer geconfronteerd met hoge kosten. De laatste maanden klonken er echter voorzichtig wat positievere geluiden in de markt en inmiddels heeft dit zich uitbetaald in aangetrokken prijzen voor vleesvarkens en vleeskuikens.

Ook in de voerkosten is sinds de zomer een licht dalende tendens zichtbaar. Het op de markt komen van nieuwe oogst en het voorzichtig op gang komen van export van agrarische grondstoffen vanuit Oekraïne zorgden ervoor dat de voerprijzen zich wat konden ontspannen.

Beide ontwikkelingen hebben geleid tot aangetrokken voerwinsten richting het einde van het jaar. Maar aangezien de eerste maanden van 2022 dusdanig matig waren, hoef je op basis hiervan niet direct een hoge winst te verwachten. De waardering van vleesvarkens en vleeskuikens kan op einde balansdatum echter toch voor een flinke stijging van de fiscale winst zorgen.

Aanwasstijging

De prijzen voor vleesvarkens en vleeskuikens liggen op dit moment hoger dan aan het begin van jaar. Hoewel de precieze grondslagen voor het waarderen van landbouwhuisdieren pas begin volgend jaar worden bepaald, kan deze waardestijging zo groot zijn dat een aanzienlijke boekwinst op de aanwezige dieren in het verschiet ligt.

Gecorrigeerd voor het gemiddelde gewicht van de aanwezige vleesvarkens komt de aanwasstijging van het gemiddeld aanwezige varken op zo’n € 25. Bij een doorsnee bedrijf met 3.000 vleesvarkens kan dit zomaar oplopen tot een bedrag van € 75.000.

Het verschil in waarde van vleeskuikens (bij dezelfde leeftijd) kan oplopen tot wel 50 cent. Dit is al 5.000 euro per 10.000 kuikens.

Breng je fiscale winst in beeld

Houd dus rekening met de aanwasstijging die bij je fiscale winst op komt. Heb jij deze winst goed in beeld? Het is goed om je bewust te zijn van de gevolgen. Misschien kun je de fiscale winst zelfs nog beperken. Bijvoorbeeld door investeringen of afschrijvingsmogelijkheden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de gevolgen van de aanwasstijging binnen jouw bedrijf of heb je hulp nodig bij het in beeld brengen van je fiscale winst? Neem dan contact op met je adviseur of bel met Rick ter Haar, Branchespecialist intensieve veehouderij.

Meer informatie? Neem contact op met Rick ter Haar
Neem contact op met Rick ter Haar