Algemeen

Aanscherping regels voor concurrentiebeding

Ingrid Andringa
29 feb. 2024

Gebruik je geregeld of zelfs standaard een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst met je werknemers? Let dan op: het demissionair kabinet is van plan om de regels rondom het concurrentiebeding aan te scherpen. Lees meer over de aanleiding en de inhoud van deze wijzigingen in dit artikel.

Aanleiding wijzigingen

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer om na afloop van de arbeidsovereenkomst soortgelijk werk te doen bij een concurrent. Werkgevers gebruiken concurrentiebedingen steeds vaker, ten opzichte van 2015 was dat in 2021 zelfs dubbel zo vaak het geval. Het demissionair kabinet vindt dit onwenselijk. Oorspronkelijk was het doel van het concurrentiebeding om bedrijfsbelangen te beschermen, maar veel werkgevers gebruiken het juist om personeel te behouden. Daardoor kunnen werknemers moeilijker van baan veranderen en hebben werkgevers meer moeite om nieuw personeel aan te trekken. Reden genoeg voor demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip om de wetgeving rondom het concurrentiebeding te hervormen.

Wijzigingen concurrentiebeding

Demissionair minister Van Gennip stelt de volgende vier wijzigingen voor:

  • Het concurrentiebeding wettelijk begrenzen in duur;
  • De verplichting tot het noemen van het geografische bereik van het concurrentiebeding;
  • De verplichting om het zwaarwichtige bedrijfsbelang te motiveren. Dit is nu al verplicht bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, maar zou ook moeten gaan gelden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd;
  • Bij het inroepen van het beding de werkgever een vergoeding laten betalen, vastgesteld op een bepaald percentage van het laatst verdiende salaris van de werknemer.

Verdere aanscherping

De Tweede Kamer vond bovenstaande voorgestelde wijzigingen niet scherp genoeg. Daarom is op 8 februari 2024 een motie ingediend met verdere maatregelen omtrent het concurrentiebeding. Met deze verdere aanscherping is een concurrentiebeding niet rechtsgeldig indien de werknemer minder dan 1,5 keer een modaal salaris verdient. Met andere woorden: verdient een werknemer straks minder dan  €66.000,- bruto per jaar? Dan zou het concurrentiebeding niet rechtsgeldig zijn. De motie is op 13 februari 2024 aangenomen.

Hoe nu verder?

Demissionair minister Van Gennip werkt momenteel de voorgestelde wijzigingen uit in een wetsvoorstel dat ter internetconsultatie wordt voorgelegd. Het voornemen is om de nieuwe wetgeving per 1 januari 2025 in te voeren. Bereid je hierop voor door te controleren of bij elke werknemer wel de noodzaak tot een concurrentiebeding aanwezig is. Hulp nodig? Raadpleeg één van onze arbeidsspecialisten.

Meer informatie? Neem contact op met Ingrid Andringa
Personeelsmanagement, Fiscaal-juridisch
Neem contact op met Ingrid Andringa
Personeelsmanagement, Fiscaal-juridisch