Algemeen

Aanpassing en verlenging van de opkoopregeling voor piekbelasters

Albert Albers
09 dec 2021

De opkoopregeling voor piekbelasters (officieel: de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden, oftewel Rpav) is bedoeld om meer stikstofruimte vrij te maken. De minister verandert de regeling op een aantal punten én verlengt deze. Wat kun je als ondernemer precies met deze regeling? Wat zijn de gevolgen en hoe kom je eigenlijk in aanmerking? Dat vertellen we je in deze blog.

Stikstofruimte opkopen

Het is bekend dat de overheid een groot deel van de stikstofruimte wil opkopen. Daar hebben ze verschillende redenen voor. Zo wil de overheid de kwaliteit van de natuur verbeteren. Daarnaast moet er genoeg ruimte zijn voor wegen en woningbouw en wil de overheid de PAS-melders legaliseren.

Wat kun je met de opkoopregeling?

Met de opkoopregeling kunnen provincies complete veehouderijen opkopen, inclusief de landbouwgrond. Hoe kom je hier als ondernemer voor in aanmerking? Als je een gemiddelde stikstofdepositie van 2 mol/hectare op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. Dit wordt berekend voor de Natura 2000-gebieden in een cirkel van 10 km rondom je bedrijf.

De wijzigingen

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de ‘oude’ regeling is dat de ondergrond van de bedrijfsgebouwen nu meetelt in de waardebepaling. Daarnaast is de maximale vergoeding per mol depositiewinst verdubbeld. Bovendien is er nu ruimte voor vleeskalverenhouders en geitenhouders. Dit zijn dieren zonder productierechten. Hiervoor is extra budget beschikbaar.

De voorwaarden

Wil je gebruikmaken van de opkoopregeling? Dan kun je je vrijwillig aanmelden. Als je tot een akkoord komt met de provincie, dan moet de koopovereenkomst voor 4 september 2022 worden gesloten. Je moet je bedrijf dan onomkeerbaar stoppen. Het ‘beroepsverbod’ blijft. Dit betekent dat je je veehouderij niet opnieuw mag starten.

Vanaf wanneer geldt de regeling?

Op 24 november heeft de minister de regeling aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 november 2021. Wel is het mogelijk dat de Tweede Kamer nog wijzigingen doorvoert.

Is de regeling iets voor jou?

Denk je erover om gebruik te maken van de regeling? Dan is het allereerst verstandig om uit te zoeken of je überhaupt in aanmerking komt voor deelname. We helpen je hier graag bij. Neem ook de volgende zaken mee in je afweging:

  • Inkomen na stoppen
  • Pensioenopbouw
  • Hergebruik gebouwen of slopen
  • Bestemmingsplanwijziging
  • Financiële en fiscale gevolgen
  • Andere regelingen naast de stopperssubsidie
  • Sociale gevolgen

Advies

Het kan ingewikkeld zijn om een beslissing te maken over deze kwestie. Daarom helpen we je graag. We achterhalen door middel van een Aerius-berekening of je in aanmerking komt voor de opkoopregeling. Om je hier optimaal in te kunnen adviseren, werken we samen met de specialisten van De Omgevingsadviseurs. Dit is een gespecialiseerd adviesbureau in ruimtelijke ordening en milieu en onderdeel van de Countus groep.

Heb je het besluit genomen om van de regeling gebruik te maken? We begeleiden je graag. Bijvoorbeeld bij het wijzigen van het bestemmingsplan of het wijzigen of intrekken van vergunningen. We bewaken bovendien het gehele proces, zodat we de verschillende stappen tijdig kunnen afronden.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat de nieuwe opkoopregeling voor jou kan betekenen en of je voor de regeling in aanmerking komt? Neem contact op met je adviseur of met 1 van de specialisten van De Omgevingsadviseurs.

Meer informatie? Neem contact op met Albert Albers
Neem contact op met Albert Albers