Agro

Aanmeldperiode GLB ten einde

12 jun. 2024

Als agrarisch ondernemer dien je ieder jaar de Gecombineerde opgave in. De deadline is inmiddels verstreken. Hoe is de aanmeldperiode verlopen? En welke wijzigingen kun je na 17 mei nog doorvoeren?

Aanmeldperiode 2024

In het begin van de aanmeldperiode van 2024 was duidelijk dat een aantal vrijstellingen van vorig jaar zijn vervallen. Denk daarbij aan de verhoging van de instapeis van de eco-regeling en vereiste 4% niet productief areaal in GLMC 8.

Begin maart maakte de Europese Commissie echter om verschillende redenen bekend een aantal zaken toch te willen versoepelen. Zo kwam er een uitzondering (derogatie) op GLMC 8 en mocht je de 4% niet-productief bouwlandareaal ook invullen met (een combinatie van) vanggewassen, stikstofbindende gewassen of braak. 

Wijzigingen na 17 mei

Je bent dit jaar verplicht om eventuele wijzigingen zonder uitstel (en dus zo snel mogelijk) door te geven aan RVO. Daarbij kun je de volgende zaken nog aanpassen in de Gecombineerde opgave:

  • Je kunt een eco-activiteit intrekken als deze niet (kan) worden uitgevoerd. Dit kan ook gedeeltelijk, door het perceel te splitsen.
  • Bij verkoop of aankoop van grond kun je de ingangs- of einddatum van het perceel wijzigen.
  • Je kunt de hoofdteelt wijzigen door dit eerst in ‘mijn percelen’ te wijzigen en daarna in de Gecombineerde opgave. Als de bijbehorende eco-activiteit vervolgens niet meer bij die teelt past kun je deze intrekken.
  • Voorteelten en nateelten kun je wijzigen in de opgave zelf, check of eventuele eco-activiteiten dan nog matchen.
  • Verzekeringen kunnen alleen worden gewijzigd als je uiterlijk op 17 mei één verzekeraar had opgegeven. Er kunnen verzekeraars worden toegevoegd en worden gewijzigd bij percelen. De grootte van de oppervlakte die voor verzekering is opgegeven kan alleen worden verlaagd.

Aangepaste ingangsdatums

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aantal versoepelingen met betrekking tot ingangsdata aangekondigd:

  • Grasland met kruiden: van 15 juli tot 1 oktober is het perceel zichtbaar bedekt.
  • Bufferstrook met kruiden: van 15 juli tot 1 oktober is de bufferstrook zichtbaar bedekt.
  • Groene braak: van 15 juli tot 1 september is het perceel zichtbaar bedekt.
  • Weidegang: je begint niet later dan 15 juni met weiden, de minimaal vereiste 1500 uur is niet aangepast.

Voor GLMC 6 is de inzaaidatum voor de groenbemester aangepast. Dat mag nu uiterlijk 15 juni (dit was oorspronkelijk 31 mei).

Bovenstaande wijzigingen doen nog steeds niet altijd recht aan de situatie in het veld. Het is op dit moment niet mogelijk om een nieuwe eco-activiteit aan te vragen bij een gewijzigde voor-, hoofd- of nateelt. Daarbij kunnen er geen extra percelen worden toegevoegd aan de brede weersverzekering.

Definitieve aanvraag

Tussen 15 oktober en 2 december 2024 is het tijd om de definitieve aanvraag in te dienen. Zorg ervoor dat je gedurende het jaar de opgave actueel houdt én eventuele wijzigingen direct doorgeeft. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om beroep te doen op overmacht door extreme weersomstandigheden als het ingediende teeltplan niet kan worden uitgevoerd.

Wij ondersteunen je hierbij graag.

Meer weten?

Meer weten over het nieuwe GLB, wil je wijzigingen doorgeven of heb je hulp nodig bij je definitieve aanvraag? Neem dan contact op met onze agro-specialisten. Zij helpen je graag verder.