Algemeen

Eindejaarstips voor de automobilist

08 dec 2020

Wat kun je fiscaal dit jaar nog doen of juist nalaten om minder belasting te betalen? Bekijk onze eindejaartips 2020 voor de automobilist.

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden

Een lagere bijtelling geldt voor een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016? Let er dan goed op dat deze lagere bijtelling in 2021 verloopt. Vanaf dan geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%).

Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de elektrische auto uit 2016 (die nu nog een 4%-bijtelling kent) krijgt in 2021 na 60 maanden een hogere bijtelling. Deze bedraagt 15% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 25% over het meerdere.

Tip
Krijgt je auto een (fors) hogere bijtelling? Dan is het wellicht voordeliger om de auto in privé te gaan rijden. Deze optie bestaat voor dga’s en overige werknemers, maar in beginsel niet voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. Als je ondernemer in de inkomstenbelasting bent, moet je namelijk een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Bij een overname van de auto in privé vervalt de bijtelling, moeten alle autokosten privé worden betaald en kan voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkverkeer, een belastingvrije vergoeding van € 0,19/km worden gegeven.

Tip
Wordt de bijtelling voor jou in 2021 fors hoger? Dan kun je ook overwegen om de auto vanaf 1 januari 2021 aantoonbaar nog maximaal 500 kilometer privé te gebruiken om bijtelling te voorkomen. 

2. Vergeet btw privégebruik auto niet in laatste btw-aangifte

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik worden betaald. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op alle autokosten in aftrek kunt brengen als je de auto gebruikt voor btw-belaste omzet.

Voor het btw-privégebruik kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Ga daarbij uit van een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip
Voor de auto van de zaak die 5 jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) of langer in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Datzelfde percentage geldt ook als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek hebt gebracht. 

Let op
Je hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Je mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn. Je moet dan wel een (globale) kilometerregistratie bijhouden. Houd er rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien. 

Tip
De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor het bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.

3. Koop elektrische auto vóór 2021

Wil je binnenkort een elektrische auto aanschaffen? Doe dit dan voor het einde van 2020. De reden is dat de bijtelling bij privégebruik van zakelijke elektrische auto’s namelijk gaat stijgen:

Jaar eerste toelating

Bijtelling bij privégebruik

Tot deel van de cataloguswaarde

Bijtelling voor het deel daarboven

2020

8%

€ 45.000

22%

2021

12%

€ 40.000

22%

2022

16%

€ 40.000

22%

De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

Tip
Overweeg om de auto over te brengen naar privé en zakelijke kilometers te declareren tegen € 0,19/km. Ben je ondernemer in de inkomstenbelasting? Dan moet je wel een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te mogen rekenen.

Tip
Wordt de bijtelling voor jou in 2021 fors hoger? Dan kun je overwegen de auto vanaf 1 januari 2021 aantoonbaar nog maximaal 500 kilometer privé te gebruiken om zo de bijtelling te voorkomen.

4. Vraag als particulier subsidie aan voor elektrische auto

Particulieren die een elektrische auto kopen, kunnen subsidie krijgen. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor occasions. Voor de subsidie geldt uiteraard wel een aantal voorwaarden. Zo moet de catalogusprijs van de auto tussen € 12.000 en € 45.000 liggen en de actieradius moet minstens 120 kilometer zijn.

De subsidie is alleen voor particulieren. Dat betekent dat de auto niet tot het ondernemingsvermogen mag behoren. Ondernemers kunnen de subsidie dus alleen krijgen als ze de auto in privé aanschaffen. In dat geval kun je voor zakelijke kilometers € 0,19/km ten laste van de winst brengen.

De subsidie kun je online aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Dit kan pas nadat je de koop- of leaseovereenkomst hebt gesloten. Je kunt de subsidie alleen verkrijgen als de elektrische auto bij een erkend bedrijf wordt aangeschaft. Dit om fraude bij handel tussen particulieren te voorkomen.

Let op
De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s voor 2020 is niet meer beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen worden doorgeschoven naar 2021, maar men wil voorkomen dat de subsidiepot voor het jaar 2021 ook al snel de bodem bereikt. Daarom is de regeling aangepast en is dit sinds 30 oktober 2020 niet meer mogelijk. Je kunt de subsidie alleen nog vanaf 2021 aanvragen. Wees er in januari dus snel bij of koop een gebruikte elektrische auto. Die subsidie is namelijk nog wel beschikbaar. 

5. Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor de milieuvriendelijke auto

Schaf je nog in 2020 een milieuvriendelijke auto aan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving van 75% van de aanschaffingskosten). Voor elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km kun je ook een MIA krijgen. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

Soort auto

MIA %

Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag

VAMIL

Waterstofpersonenauto

(CO2-uitstoot = 0)

36%

€ 75.000

Ja

Elektrische auto

(CO2-uitstoot = 0)

13,5%

€ 40.000

Nee

Let op
Om in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL moet je je investering binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan melden bij de RVO. Ben je te laat, dan kom je niet meer in aanmerking voor de aftrek.

Het is nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2021 gelden voor de milieuvriendelijke auto, omdat de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2021 pas eind 2020 bekend worden gemaakt.

Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto op eigen terrein en voor eigen gebruik geldt in 2020 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal is 36%. Daarnaast mag op deze laadpaal voor 75% willekeurig afgeschreven worden (VAMIL). Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.

6. Breng verkeersboete onder in de werkkostenregeling

Heb je als dga een auto van de zaak en heb je een verkeersboete gekregen waarbij je niet staande bent gehouden? Je bent bijvoorbeeld geflitst terwijl je door rood reed? In dat geval komt de bekeuring bij de kentekenhouder terecht, bij jouw bedrijf dus. Verhaal je de boete niet op jezelf als werknemer, dan kun je het bedrag van de boete als genoten voordeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Blijf je binnen de vrije ruimte, dan blijft dit belastingvrij. Ga je over de vrije ruimte heen, dan betaalt de bv als werkgever 80% eindheffing.

Bij het niet-verhalen van de boete moet je wel aan de zogenaamde gebruikelijkheidstoets voldoen. Dit betekent dat het niet verhalen van de boete niet meer dan 30% mag afwijken van wat in soortgelijke gevallen gebruikelijk is. Je staat dus sterker als je verkeersboetes van andere werknemers ook onderbrengt in de werkkostenregeling. Anders loop je het risico dat de Belasting stelt dat je het voordeel als dga geniet en je er toch belasting over moet betalen.

Let op
Breng je een niet-verhaalde boete onder in de werkkostenregeling? Dan is dit bedrag gewoon van de winst aftrekbaar als loonkosten. Dit is ook zo als je geen eindheffing hoeft te betalen omdat je binnen de vrije ruimte bent gebleven.

Meer weten?

Wil je meer weten over de eindejaarstips voor de automobilist? Neem dan contact op met je Countus-adviseur.