MKB

4 weken hersteld? Niet altijd nieuwe loondoorbetalingstermijn

15 feb. 2023

Is jouw werknemer na een periode van ziekte hersteld en valt hij of zij binnen een periode van 4 weken wederom uit? De telling van de 104-weken periode waarin loon is verschuldigd door de werkgever gaat dan gewoon door, ongeacht wat de reden voor uitval is. Is de werknemer echter 4 weken of langer hersteld voordat hij weer uitvalt, dan begint er weer een nieuwe periode van 104-weken loonbetaling, dan wel een nieuwe periode waarin recht op een Ziektewetuitkering ontstaat. In deze blog lees je er meer over.

Hernieuwde loonbetaling

Deze regeling is voor jou als werkgever natuurlijk een kostbare zaak, omdat je opdraait voor de loondoorbetaling bij ziekte. Zeker in situaties waarin de werknemer na bijvoorbeeld een jaar ziek te zijn geweest terugvalt in inkomen, komt het wel eens voor dat een werknemer zich beter meldt, dat 4 weken of langer volhoudt, maar dan toch weer uitvalt. Feitelijk is er veelal geen sprake geweest van een echte herstelmelding.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft hier onlangs een stokje voor gestoken. De CRvB oordeelt dat de hersteldmelding niet geaccepteerd hoeft te worden, wanneer uit medische oordelen van een bedrijfs- of verzekeringsarts blijkt dat de werknemer niet medisch hersteld is. Dit betekent concreet dat er in dat geval geen nieuwe periode van 104 weken loonbetaling, dan wel een nieuwe Ziektewetuitkering ontstaat.

Tip! Als je als werkgever met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd, is het raadzaam het medisch herstel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken te laten beoordelen door een bedrijfs- of verzekeringsarts. De bedrijfs- dan wel verzekeringsarts kan dan bepalen of sprake is van een reƫle herstelmelding.

Meer weten over de loonbetalingstermijn?

Vraag je je af wat de gevolgen zijn voor jouw specifieke situatie? Wij adviseren je hierin graag, neem gerust contact op met onze specialisten in personeelsadvies.