‘Zonder subsidie hadden we deze innovatie nooit aan de markt kunnen presenteren’

Klaas Kooiker
Kooiker Groep

Onder de grond komt het steeds voller te liggen. Stedelijke gebieden en industrieterreinen worden steeds groter en daarmee verschijnen er ook steeds meer kabels onder de grond. Wil je er zeker van zijn dat deze kabels bij bouwwerkzaamheden onbeschadigd blijven? Dan schakel je Kooiker Zuigtechniek in. Het bedrijf gebruikt daar namelijk speciale zuig- en blaaswagens voor. Kooiker Zuigtechniek is hard gegroeid de afgelopen jaren en heeft veel investeringen gedaan. Klaas Kooiker vertelt hoe Countus en Subvention – onderdeel van de Countus groep – het bedrijf daarbij ondersteunen.

Kooiker Groep

Kooiker Zuigtechniek is onderdeel van Kooiker Groep. Onder deze groep vallen meerdere bedrijven. Klaas Kooiker startte ooit als handelaar in openhaardhout, ging later over op straatwerk en startte in 2006 met zuigtechniek. Klaas kocht een grondzuigauto om kabels en leidingen vrij te kunnen zuigen en het werk stapelde zich vervolgens alleen maar op. Op dit moment rijden er bij Kooiker maar liefst 15 zuig- en blaasauto’s rond met allemaal hun eigen specifieke eigenschappen. Als het gaat om zuigtechniek is het bedrijf daarmee het grootste van Nederland.

Forse groei

‘Met deze verschillende combinatiewagens hebben we voor elk probleem wel een oplossing’ vertelt Klaas. ‘We zetten onze auto’s in binnen de industriële branche op bijvoorbeeld Gasunie-locaties, in de metaalindustrie om snijtafels leeg te zuigen en in de agro business door bijvoorbeeld biovergisters leeg te zuigen voor onderhoud. Ook houden we ons veel bezig met stadsverwarmingsprojecten en kruipruimtes. We zuigen kopgaten bij huizen die aangesloten worden op stadsverwarming en we diepen kruipruimtes uit zodat er geïsoleerd kan worden. Eigenlijk zuigen en blazen we alles, zeker op plekken waar je slecht bij kan of die kwetsbaar zijn, zoals bij boomwortels, kabels en leidingen.

De eerste jaren verliep de groei van Kooiker nog relatief rustig, maar 4 jaar terug ging het ineens hard. Het bedrijf kocht een nieuw pand en deed forse investeringen. ‘Om dit soort investeringen te kunnen doen, moet je altijd beschikken over de juiste cijfers’, zegt Klaas. ‘Dus niet alleen aan het einde van het jaar. Countus helpt ons daarbij.’

‘Hierdoor weten we precies wat we verdienen, wat we aan omzet draaien en hebben we de cijfers op elk moment goed in beeld. Bert Kuijers, ondernemersadviseur bij Countus, is voor 1 dag per week gedetacheerd bij ons. Hierdoor hebben we niet alleen de cijfers continu op orde, maar hebben we ook iemand om ons heen waarmee we kunnen klankborden en die ons kan adviseren.’

Meegroeien

Bert ondersteunt op strategisch vlak, maar zeker ook op financieringsgebied. Klaas: ‘We groeien hard en de bank moet als belangrijke partner ook meegroeien. Door de maandelijkse control cyclus binnen het bedrijf houden we niet alleen elkaar scherp, maar kunnen we ook de bank goed informeren. Zo komen er veel vinkjes op groen te staan en kan de bank constant aan onze vraag voldoen. Ook hebben we inmiddels onze interne structuur gereorganiseerd, is er een strategisch groeiplan gemaakt met vlootschouw en hebben we een juridische herstructurering gedaan’.

‘Samen met Countus houden we in de gaten welke kant medewerkers op willen en voeren we gesprekken om ze op de hoogte te houden van bepaalde beslissingen. Er groeit en verandert veel binnen de organisatie. Het is dan ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat onze mensen meegroeien en ook in de richting waar ze het meeste plezier aan beleven.’

‘Dankzij mijn fantastische team van medewerkers en de ondersteuning van Countus kom ik meer en meer los van de onderneming en werk ik meer aan de onderneming in plaats van in de onderneming.’

Verschillende disciplines

Onlangs is Kooiker een nieuw bedrijf gestart in Italië waar van alles bij komt kijken. ‘Het is in zo’n geval heel belangrijk om de juiste mensen te betrekken’, vindt Klaas. ‘Het voordeel is dat Countus ontzettend veel disciplines in huis heeft, zodat er gemakkelijk specialisten aangehaakt kunnen worden.’

‘Zo is ook Subvention betrokken, als bedrijf onderdeel van de Countus groep’ Countus haalde ook Subvention erbij’, vervolgt Klaas. ‘Als echte subsidiespecialist zoekt Harro Kisteman van Subvention voor ons uit van welke subsidies we gebruik kunnen maken en begeleidt ook de daadwerkelijke aanvraag volledig. Ontzettend prettig. Ik ben echt een ondernemer, iemand van de praktijk. Me verdiepen in subsidiemogelijkheden hoort daar niet bij. Ik werk graag samen met partijen die dat wel leuk vinden én er goed in zijn. Daarvoor ben je bij Subvention aan het juiste adres.’

Subsidie voor aangepaste wagen

‘Naar aanleiding van diverse vragen vanuit de markt, hebben we een compleet nieuwe auto ontwikkeld om waterdoorlatende verharding te kunnen reinigen’, vertelt Klaas. ‘Het idee van deze verharding is dat het water in de bodem terechtkomt in plaats van in het riool. Een prachtige oplossing. In Nederland wordt deze bestrating dan ook al veel gebruikt. Maar de functie van de verharding neemt na verloopt van tijd af omdat het dichtslibt vanwege vervuiling en/of begroeiing.’

‘Klanten vroegen ons of wij die verharding schoon konden maken. Nou kan dat zeker, maar het was wel erg bewerkelijk en dus kostbaar. Daarom bedachten we met een samenwerkingspartner en onze eigen engineers en monteurs een aangepaste wagen.’

‘Zonder subsidie was deze auto er nooit gekomen. Subvention heeft exact uitgezocht welke subsidievormen er mogelijk waren en welke we ook deels naast elkaar konden toepassen. Countus heeft dit proces vanuit onze kant begeleid en ook zaken als de innovatiebox en een octrooi opgepakt. Door de korte lijntjes al met al een ontzettend prettige manier van werken.’

Kooiker Groep finalist voor innovatieprijs