In gesprek met Wageningen University over de opschaling van windenergie

Andrea Terbijhe
Wageningen University

In het project ‘Duurzame Energie Regio West/Windplan West’ werkt Countus nauw samen met Wageningen University & Research om windenergie in Flevoland een impuls te geven. De universiteit is namelijk naast een onderzoeksinstituut ook grondeigenaar en heeft meerdere windmolens te saneren. We gingen in gesprek met Andrea Terbijhe, beheerder van de windparken van Wageningen University & Research.

Uitdagingen rondom duurzame energie

‘Dagelijks ervaar ik de uitdagingen om duurzame energie in te passen’, vertelt Andrea. ‘Er liggen grote opgaven voor de opwekking van duurzame energie. Voor de windenergie in Flevoland betekent dit bijvoorbeeld een verdubbeling van de huidige omvang. Er is dus flink wat werk aan de winkel.’

‘Ik hou ervan om gezamenlijk met andere bedrijven toegepast onderzoek op te pakken en te testen op onze site in Lelystad. Countus is daarin een belangrijke partner. De adviseurs en specialisten denken mee en brengen hun kennis en expertises in op het gebeid van duurzaamheid en nieuwe energie. We trekken samen op om in Regio West een regioplan in te vullen en een nieuw windmolenpark te ontwikkelen. Wind is de belangrijkste opwekker van duurzame energie voor de universiteit. Want de hoeveelheid kWh die 1 windmolen opwekt, daar kan geen zonnepark tegenop.’

Belemmeringen

Het regioplan is een samenwerking tussen windmolenaren, solitaire windmolenaren, Windshare, de Wageningse universiteit, Countus en overheden. In het plan wordt toegewerkt naar een nieuwe indeling van een groot gebied in Flevoland door enerzijds op te schalen in windmolens en anderzijds bestaande windmolens deels te saneren. De universiteit heeft zo’n 70% van het aantal turbines in bezit.

Belemmerende factoren voor opschaling van windmolens zijn onder andere de fysieke ruimte en vliegveld Lelystad. ‘Veel plaatsingsruimte valt weg door het vliegveld. We zoeken daarom naar alternatieven. Als het kan, doen we dat ook buiten de regio. Verder kijken we naar andere duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie.’

Positief blijven

Ondanks de belemmeringen blijft Andrea positief. ‘Het liefst waren we natuurlijk gisteren begonnen, maar het is een complex traject met veel partijen en belangen. We doen het liever in 1 keer goed en in goede afstemming en overleg. Voor de zomer hopen we een richting van het regioplan bekend te hebben.’