In gesprek met Roelof de Groot, eigenaar Melkveehouderij De Groot

Roelof de Groot
Melkveehouderij De Groot

Specialistische kennis en veel ervaring onder 1 dak. Dat is voor melkveehouder Roelof de Groot uit Kampen hét argument voor een jarenlange samenwerking met Countus. ‘Ik heb vertrouwen in de inzet en specialistische kennis van Countus. Die kennis heb ik zelf niet in huis.’

Al ruim 25 jaar is Roelof – en voorheen zijn vader – klant bij Countus. Voor verschillende vraagstukken schakelt hij de specialisten in. Zo ook toen hij begin dit jaar de beschikking fosfaatrechten ontving. Want om als knelgeval te worden bestempeld in het kader van het fosfaatrechtenstelsel, is een uitgebreid deskundigenrapport vereist.

Specialistische kennis

‘Op de referentiedatum 2 juli 2015 hadden we vrij veel jongvee. De bedoeling was om met eigen aanfok de stal vol te zetten en naar 2,5 miljoen liter melk te groeien. Helaas werden we daarom veel gekort, omdat we op de referentiedatum middenin het groeistadium zaten. Ook zijn we niet grondgebonden met ons bedrijf, dus werden we 8,3% gekort op de toegekende fosfaatrechten’, vertelt Roelof.

De adviseurs van Countus hebben zich uitgebreid in het vraagstuk verdiept en een gedegen format voor een deskundigenrapport opgesteld. ‘Ik heb vertrouwen in de inzet en specialistische kennis van Countus. Die kennis heb ik zelf niet in huis.’

Advies van Countus bij samenwerkingsverbanden

Roelof kijkt ook tevreden terug op het adviestraject omtrent 2 samenwerkingsverbanden die hij aanging met buren-melkveehouders. ‘Onder andere de uitwerking van deze samenwerkingen en de fiscale aandachtspunten die hierbij spelen, heeft Countus op zich genomen. Beide samenwerkingsverbanden, met als doel geleidelijke overname, zijn inmiddels ontbonden. Eén van de buurmannen werkt nu volledig op ons bedrijf. Ik kijk terug op een prettige en positieve medewerking van Countus. De adviseurs denken mee op een manier die bij mij en het bedrijf past.’

Weidegang weer opgepakt

Ook op het gebied van weidegang schakelt Roelof Countus in. ‘Jarenlang hebben we geweid. Maar na de bouw van de serrestal in 2013 hebben we de koeien een paar jaar op stal gelaten. Zo’n 2 jaar geleden hebben we het weiden weer opgepakt. Enerzijds vanwege de weidepremie die toen steeg, anderzijds door de maatschappelijke druk.’

Toch liep het weiden niet naar wens. Door onrustige koeien, een dalende melkproductie en koeien die niet in de wei wilden blijven, haalde Roelof eind vorig jaar de afrastering weg. Maar toen las hij een artikel over het Nieuw Nederlands Weiden. Een nieuw weidegangconcept dat Stichting Weidegang samen met Wageningen University & Research introduceerde. ‘Het concept moet aansluiten bij de huidige praktijk van grotere koppels, hogere melkproducties en de vraag naar eenvoudige systemen. Ook wij melken een redelijk groot koppel van ruim 200 koeien’, zegt Roelof.

Nieuw Nederlands Weiden

Zijn nieuwsgierigheid was gewekt en hij nam contact op met Gerrit de Lange, ondernemersadviseur bij Countus en WeideCoach. ‘Gerrit heeft mij net dat laatste zetje gegeven om toch weer te gaan weiden. Met het Nieuw Nederlands Weiden gaan de koeien elke dag in een nieuw perceel, zodat ze dagelijks vers gras krijgen. Een voorwaarde voor het succes is dat de percelen even groot zijn. Maar in Kampereiland is geen perceel recht.’

Gerrit heeft geholpen de percelen opnieuw in te delen en uiteindelijk 10 percelen van 3 tot 3,5 ha te maken. ‘De insteek is dat ik telkens 5 percelen in gebruik heb voor het weiden en de andere 5 laat liggen om mee te maaien met de rest van de veldkavels. We weiden nu ’s nachts. De koeien gaan ’s avonds na het melken naar buiten. We voeren automatisch, dus we kunnen prima sturen.’

Met dit systeem speel je in op de grasgroei door de bijvoeding te verhogen of te verlagen. ‘In de avond zit er meer suiker in het gras en bij warm weer staan de koeien overdag op stal. ’s Nachts kunnen ze weer de stal in. Als ik mijn avondronde loop tegen half 12, druppelen er wat koeien binnen. De voerrobot vult dan de voorraad bij het voerhek bij. ’s Ochtends liggen er meestal nog zo’n 30 koeien rustig in de wei.’

Nog nooit zo goed gemolken

Roelof is enthousiast over het nieuwe systeem. Hij heeft nog nooit zo goed gemolken tijdens het weideseizoen. En de koeien zijn weer rustig als ze in de wei staan. ‘Met dit systeem roteer ik op 5 gelijke percelen. De koeien krijgen iedere dag een vers perceel. Zo maak je ze nieuwsgierig. Ze vreten de verse puntjes gras en daarin zit veel energie. Dit systeem past goed bij ons en bij ons bedrijf.’