‘De ervaring van Countus op het gebied van overnames geeft ons vertrouwen’

Rudi Luimes
Akkerbouwbedrijf Luimes

In gesprek met Rudi Luimes van akkerbouwbedrijf Luimes

Dat een samenwerking tussen akkerbouwers met een andere bedrijfsomvang en ander bouwplan succesvol kan zijn, bewijzen de akkerbouwers van SB Agro in Marknesse. Binnen het bedrijf werken maar liefst 4 akkerbouwers. Ze delen machines en mankracht. Luimes VOF is 1 van de 4 akkerbouwers. ‘Vertrouwen in elkaar is een belangrijke voorwaarde’, zegt Rudi Luimes (33), die het bedrijf van zijn ouders samen met zijn broer binnen een paar jaar overneemt.

Overnames van ouder op kind

Rudi vormt samen met zijn ouders Gerrit en Edi en broer Gerwin de VOF. Rudi en Gerwin hopen dat de overname van het akkerbouwbedrijf van hun ouders in 2022 rond is. Het akkerbouwbedrijf bestaat uit 45 hectare aardappelen (waarvan 35 hectare pootgoed en 10 hectare consumptie), 20 hectare uien, 10 hectare winterpeen, 6 hectare witlof, 12 hectare tarwe en 12 hectare tulpen. ‘Wij houden van risicospreiding’, licht Rudi toe.

Rudi: ‘Hier in de polder zijn veel bedrijven met honderden hectare grond, wat overnames van ouders op kinderen moeizaam maakt. Dat komt door het grote kapitaal dat onder de bedrijven ligt. Ik denk dan wel eens dat ze beter een kavel kunnen verkopen. Dan is alles misschien wat makkelijker rond te rekenen. Maar grond verkopen is echt een gevoelsding. Dat doen de meeste boeren niet zomaar. Onze omvang is te overzien’.

Goede en kritische gesprekken
Rudi ging in 2012 parttime bij het bedrijf van zijn ouders werken. Hij combineerde zijn fulltime baan bij Countus in Dronten met de werkzaamheden thuis. In 2014 kwam hij volledig thuis werken. Op dat moment kreeg het akkerbouwbedrijf bij Countus een nieuwe ondernemersadviseur. En dat bevalt ze – nog steeds – erg goed.

‘We hebben positieve ervaringen met Countus. De gesprekken zijn goed en kritisch. De adviseur laat iedereen in z’n waarde en denkt mee met ons en met het bedrijf. Hij prikkelt en brengt ons op andere gedachten. Dat voelt goed.’

‘Vooral nu we middenin de overname zitten is het prettig om iemand te hebben die precies weet hoe het bedrijf in elkaar zit en wat onze wensen zijn. Ook op het gebied van de oudedagsvoorziening van onze ouders bijvoorbeeld. Countus heeft veel ervaring op het gebied van overnames en dat maakt dat wij veel vertrouwen hebben in de mensen die bij ons aan tafel zitten.’

Rekenmodel

Rudi’s werkervaring bij Countus komt nog vaak van pas tijdens zijn werkzaamheden. Zijn kennis over btw-aangiftes, jaarrekeningen en analyses past hij toe in de samenwerking binnen SB Agro. Binnen het bedrijf werkt de familie Luimes samen met 3 akkerbouwers uit de buurt. Ze maken gebruik van dezelfde machines en delen bovendien mankracht. Rudi maakte voor SB Agro een Excel-rekenmodel waarin de administratie en verrekening van machines en uren eenvoudig bij te houden is.

Delen van machines

Rudi licht het ontstaan van de samenwerking toe: ‘Mijn vader deelde in 1990 al een trekker met een buurman. Eind jaren 90 werden alle machines gedeeld en sinds 2014 gebruiken 4 akkerbouwers de machines. Samen hebben we 320 hectare grond. We zijn heel verschillend qua grootte en ook ons bouwplan is anders. Toch verloopt de samenwerking prima. Alle machines gebruiken we samen en we helpen elkaar met de werkzaamheden’.

‘Rooiers, ploegen, veldspuiten, kunstmeststrooiers, trekkers en haspels, alle machines zijn onderdeel van de samenwerking. Iedereen houdt zijn uren bij en aan het einde van het jaar wordt alles verrekend.’

‘We verrekenen op basis van het aantal hectare’, gaat Rudi verder. ‘Een aardappelrooier met bijvoorbeeld een jaarlijkse kostenpost van € 20.000 kost bij 100 hectare 200 euro per hectare. Als iemand zijn areaal vergroot, wordt het voor iedereen goedkoper. Al het onderhoud, brandstof en verzekeringen zitten in de administratie van de samenwerking. Als we investeren in een nieuwe machine, doen we dat op persoonlijke titel en wordt er later verrekend. Dat is fiscaal aantrekkelijker.’

Geen grond

Rudi is dik tevreden over de samenwerking binnen SB Agro. ‘Je hoort vaak dat zoiets alleen aantrekkelijk is bij bedrijven met een vergelijkbare omvang en een zelfde soort bouwplan, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. We vertrouwen elkaar en weten wat we aan elkaar hebben. Dat zijn belangrijke voorwaarden. Als iemand van ons wil kilveren, maar een ander wil rooien en er komt regen aan, weten we wat prioriteit heeft. Daar is geen discussie over.’

‘Daarnaast is onze samenwerking, omdat het alleen om machines gaat, heel zwart-wit. Als we morgen uit elkaar zouden willen, dan kan dat. Het voordeel is namelijk dat er geen grond in de samenwerking zit. Iedereen bepaalt zelf welke gewassen, rassen en middelen hij op zijn eigen grond gebruikt. Elk jaar beginnen we opnieuw en aan het einde zetten we een streep. Dat schept duidelijkheid.’

Studiegroepen

De hele familie Luimes is actief in studiegroepen. Gerrit is lid van een afzetstudiegroep, Gerwin van een pootaardappel- en een uienstudiegroep en Rudi is lid van een bedrijfseconomische studiegroep van Countus. Rudi leg uit: ‘Een aantal keer per jaar komen we bij elkaar. Het is leuk, gezellig, goed voor de contacten en erg waardevol’.

‘We bespreken analyses, bezoeken bedrijven en lopen bij elkaar door de gewassen. Er is ruimte om onderwerpen in de groep te gooien en van gedachten te wisselen. Ik steek er veel van op en denk vaak terug aan waarom collega-akkerbouwers bepaalde keuzes maken en wat het hen heeft gebracht.’

Rudi geniet van het akkerbouwbestaan en de hectiek in het groeiseizoen. ‘Ieder jaargetijde heeft z’n charme. Het voorjaar is mooi, de oogsttijd is het hoogtepunt, en in de winterperiode kan ik genieten van het werk in de schuur tijdens het sorteren van pootgoed. Het heeft wel wat dat je in de rustigere periode niet afhankelijk bent van het weer. Daarna begint het weer te kriebelen en willen we het land op. Dan begint het allemaal weer opnieuw’.