Grondeigenaar kiest voor zonneweide op deel van landbouwgrond

Joop van den Oort
zonneweide De Weekhorst

In gesprek met grondeigenaar Joop van den Oort

Aan de zuidkant van Zwolle, tussen het spoor en de Wijheseweg, verrijst binnen nu en enkele maanden zonneweide De Weekhorst. De totale oppervlakte bedraagt 15,8 hectare. Voor grondeigenaar Joop van den Oort levert het meer op om zijn grond te verhuren aan een projectontwikkelaar van een zonneweide dan dat hij zijn grond verhuurt als landbouwgrond. Joop: ‘In onze bedrijfssituatie is dit een aantrekkelijke keuze’.

Zonneweide op landbouwgrond

De graafwerkzaamheden om de kabels aan te leggen, zijn gestart. De leidingen lopen straks naar het ruim 3 kilometer verderop gelegen verdeelstation van Enexis in Zwolle. Joop , naast grondeigenaar ook jongvee-opfokker, oriënteerde zich een aantal jaar geleden al op de mogelijkheden voor het gedeeltelijk verhuren van zijn grond.

‘Ik ben tot 2007 melkveehouder geweest en nu fok ik jongvee op’, vertelt hij. ‘Daardoor heb ik niet meer alle grond nodig voor mijn bedrijf. Toen een projectontwikkelaar voorstelde om een zonneweide te bouwen op mijn grond, ben ik daarover gaan nadenken. Ik heb niet zo veel met windmolens, maar de aanleg van een zonnepark sprak mij wél aan.’

Complexe materie

Joop merkte al snel dat het in de hand nemen van een deskundig adviseur broodnodig is bij een dergelijk traject. ‘Er zijn veel aanbieders op de markt en er zijn echt zaken die je niet weet waarmee je wel rekening moet houden. Voor ons is heel veel onbekend. Goede advisering en begeleiding op fiscaal, bedrijfseconomisch en juridisch gebied is dan ook onmisbaar. Iemand die meedenkt met de belangen van de grondeigenaar en de inhoud koppelt aan vakdisciplines. Een belangenbehartiger én onderhandelaar dus.’’

De expertise en kennis van Countus op het gebied van duurzame energie sprak hem direct aan. ‘We kunnen niet zonder Countus in dit hele project. De materie is complex en er zitten een aantal juridische haken en ogen aan. Zo is landbouwgrond vrij van OZB, maar een zonneweide niet. Het is dus belangrijk om goed af te stemmen wie deze kosten voor zijn rekening neemt.

Ook als je een contract opstelt is het belangrijk om afspraken goed vast te leggen. ‘In ons geval hebben we een contract voor 25 jaar en krijgen we een vast bedrag per hectare. De ontwikkelaar is na 10 jaar verplicht een potje aan te leggen zodat de gronden na 25 jaar weer in originele staat kunnen worden hersteld.’

Zwolle energieneutraal

De projectontwikkelaar die de zonneweide gaat aanleggen is het Duitse bedrijf Kronos Solar. De zonneweide telt straks 57.000 zonnepanelen die 4.000 huishoudens van groene stroom gaan voorzien. Het project sluit dus goed aan bij de ambitie van de gemeente Zwolle om in 2050 energieneutraal te zijn.

Bij de aanleg van de zonneweide is aandacht voor ecologie en de landschappelijke inpassing. In het park worden bijenkasten geplaatst en uilenkasten opgehangen. Het park wordt afgeschermd door een haag van 4 meter breed. De spoorlijn ontneemt het zicht vanuit Harculo.

De gemeente schrijft voor dat het park goed moet worden onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld door er schapen te laten grazen en afspraken te maken over maaibeheer. Joop: ‘Of je ergens een zonneweide kunt aanleggen, is erg afhankelijk van de ligging. Denk bijvoorbeeld aan de spiegeling van de panelen.’

Omwonenden

Joop adviseert grondeigenaren die zich oriënteren op de aanleg van een zonneweide om een deskundige in de arm te nemen. ‘Ook omwonenden vinden er wat van. Er is best wat weerstand tegen zonneweides, maar door openheid te geven kan vaak al veel onrust worden weggenomen. In ons geval hebben de gemeente Zwolle en de projectontwikkelaar al vrij snel een informatieavond belegd.’

‘De weerstand tegen zonneweides op landbouwgrond vind ik wel wat achterhaald. Het idee dat alle vrijkomende grond voor landbouw bestemd moet zijn kan wat mij betreft vaker worden losgelaten.'