Erwin en Stefan Ruijter uit Tollebeek: echte koeienboeren met een topproductie

Erwin en Stefan Ruijter
Maatschap Ruijter

Ze kregen een prijs voor de beste ruwvoerkuil van de provincie Flevoland én behaalden een hoge plek op de onlangs gepubliceerde ranglijst van de best presterende robotmelkers. De maatschap Ruijter uit Tollebeek laat daarmee zien dat het bedrijf inzet op goed voer en een hoge melkproductie.

Koeienboeren

De koeienboeren Stefan (33) en Erwin (37), die het bedrijf samen met hun ouders Jan en Frida runnen, blijven echter met beide benen op de grond. ‘Natuurlijk zijn de prijzen een kroon op ons werk, maar we vinden het gewoon belangrijk om scherp te zijn op voeren, kuilen en diergezondheid.’

Countus Signaal Analyse

De broers geven aan dat de Countus Signaal Analyse een handig hulpmiddel is om daar scherp op te zijn en te blijven. ‘We krijgen door dit managementsysteem een gevoel bij de kengetallen en hebben snel inzichtelijk waar we op kunnen sturen. Ook de bedrijfsvergelijking geeft ons veel inzichten. Het is handig dat Countus die inzichten heeft en samen met ons bekijkt waar de kansen liggen’, licht Stefan toe.

Ook in de toekomst, als de bedrijfsovername concreter wordt, wil de familie Ruijter gebruikmaken van de kennis en expertise van Countus. ‘Countus zal in dit traject zeker een rol gaan spelen’, vult Erwin aan.

Fosfaat kopen

De familie Ruijter heeft een melkveebedrijf op 2 locaties: het melkvee staat in Tollebeek en het jongvee is gehuisvest in Urk, waar de koeien voor 2013 nog gemolken werden. Op het bedrijf is 51 hectare grond in eigendom en wordt 12 hectare gepacht. Op de locatie in Urk loopt het jongvee buiten om aan de voorwaarden voor deelweidegang te voldoen.

Erwin: ‘In Urk molken we zo’n 60 koeien, maar hier konden we niet uitbreiden vanwege woningbouw. Eind 2008 hebben we daarom de locatie in Tollebeek gekocht, een voormalig akkerbouwbedrijf. In 2013 bouwden we hier een nieuwe melkveestal met in eerste instantie 1 melkrobot. We molken de helft van de koeien op de ‘oude’ locatie en de andere helft op de robot.’

‘We wilden groeien met eigen jongvee. Op 2 juli 2015 hadden we 100 koeien. In 2016 hebben we er 130 gemolken, maar door het fosfaatrechtenstelsel zitten we nu weer op 100 stuks melkvee en 90 stuks jongvee. Ons doel is zeker om nog in omvang te groeien naar 120 tot 130 stuks. Dat aantal past ook beter bij de twee robots die we in de stal hebben staan. Het afgelopen jaar hebben we 400 kg fosfaat bijgekocht. Onze groeiplannen hangen mede af van de prijsontwikkeling van fosfaatrechten.’

Topmelkers

Met een gemiddelde melkproductie van 12.327 kg per koe met 4,28% vet en 3,50% eiwit behoren de koeienboeren tot de topmelkers van de robotmelkers in Nederland. Na de omschakeling op automatisch melken ging de melkproductie al vrij snel met 1.000 kg per koe omhoog naar 11.000 kg. Erwin: ‘We hadden een quotum van 7 ton en zijn na de nieuwbouw gegroeid naar 1,2 miljoen kg.’

Bedrijf uitbreiden

‘Samen met Countus hebben we, voordat we begonnen met de nieuwbouw, verschillende scenario’s geschetst om ons bedrijf uit te breiden. Welke mogelijkheden waren er op deze locatie en met de bestaande akkerbouwgrond? Omdat we allebei echte koeienboeren zijn, hebben we de akkerbouwtak voor een groot deel opzij gezet en zijn we ons gaan richten op groeien in omvang en het automatisch melken. En dat bevalt ons prima. Ons streven is om het maximale uit de koeien te halen.’

Voer en fokkerij

Maar hoe realiseren de koeienboeren deze hoge melkproductie? ‘Wij zijn scherp op diergezondheid. We lopen vaak door de stal om de koeien te controleren. Ook zorgen we altijd voor vers voer op de voergang. We hebben bijna nooit restvoer liggen, dus blijkbaar is het voer smakelijk genoeg. En we laten de kuil nooit langer dan nodig open liggen. We maken ‘m altijd weer strak dicht om verliezen te voorkomen’, licht Stefan toe.

De melkkoeien krijgen 50% kuilvoer en 50% maïs. Naast soja zitten er afwisselend aardappels en tarwe in het rantsoen. De krachtvoerkosten liggen met € 7,75 per 100 kg meetmelk een halve cent hoger dan bij de referentiebedrijven in de Countus Signaal Analyse. ‘Maar de voerwinst per kg fosfaat is dan ook € 7,50 hoger’, licht Erwin toe.

Veel aandacht is er ook voor fokkerij op het bedrijf. Pijlers bij stierkeuzes zijn exterieur en vet- en eiwitgehalten of exterieur en melkproductie. Stefan: ‘We zitten ruim in het jongvee en kunnen dus selectief zijn met het aanhouden van eigen vee. Veel vaarzen worden verkocht en daarbij bepaalt het exterieur de prijs.’

Topkuil

De ruwvoerkuil van de familie Ruijter eindigde voor het tweede jaar op rij op de eerste plek van Flevoland in de landelijke Topkuilcompetitie, een wedstrijd van het vakblad Melkvee waarbij wordt gestreden om de beste voorjaarskuil. Countus is partner van dit project. De studieclubcompetitie werd dit jaar gewonnen door studieclub Young Dairy Farmers, een studieclub met jonge fanatieke boeren uit de Noordoostpolder. Erwin en Stefan nemen beide deel aan deze studiegroep, die onder leiding staat van melkveespecialist Jaap Gielen van Countus.

Erwin: ‘We zitten sinds een paar jaar in deze studiegroep. We komen zo’n 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Een onderdeel van de bijeenkomsten zijn het bespreken en analyseren van de cijfers van elkaars bedrijven. Dat is interessant en leerzaam. Ook gaan we af en toe op excursie. Het is een leuke club boeren bij elkaar en door in studiegroepverband bij elkaar te komen, steek je altijd wat van elkaar op. En het is natuurlijk altijd goed en leuk om met andere boeren te praten over je bedrijf.’