‘Countus zorgt ervoor dat we zicht hebben op elke uitgaande euro’

Ellen Rooijers
Stichting Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland heeft een wettelijk maatschappelijke opdracht. De stichting is een meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio en geeft advies over deze zaken. Ellen Rooijers, directeur bestuurder bij Veilig Thuis IJsselland: ‘In 2017 zijn we een eigen stichting geworden en daar kwam ontzettend veel bij kijken. Countus heeft ons sindsdien écht geholpen om een goede financiële basis te leggen. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het voor ons zeker niet.’

Voorlichting over onveilige situaties

Stichting Veilig Thuis IJsselland onderzoekt of er sprake is van onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties en geeft advies over hoe je die onveiligheid op kunt heffen. De daadwerkelijke hulpverlening gebeurt via de gemeente en de stichting draagt de casus na beoordeling over aan de gemeente.

‘We geven voorlichting en training op allerlei gebieden’, legt Ellen uit. ‘Bijvoorbeeld over stalking, ex-partnergeweld en vechtscheidingen die mogelijk uit de hand kunnen lopen. Maar juist ook over situaties waar kinderen bij betrokken zijn. Denk aan problemen bij omgangsregelingen, mishandeling, verwaarlozing en andere schrijnende gevallen.’

De stichting doet dit dankbare werk met 65 man. Naast het management, bestaat het team vooral uit onderzoekers. Ellen: ‘Daarnaast hebben we ook gedragswetenschappers en een vertrouwensarts in dienst om onze conclusies te staven. Onze adviezen kunnen namelijk ontzettend ingrijpend zijn en moeten daarom vanuit verschillende invalshoeken worden beoordeeld.’

Outsourcen van financiële administratie

‘Toen we in 2017 een eigen stichting werden, ging ik op zoek naar een professioneel bedrijf dat ons kon ondersteunen bij onze bedrijfsvoering’, vervolgt Ellen. ‘Ik kwam Countus via Google op het spoor en realiseerde me meteen dat ik vroeger elke dag langs 1 van hun regiokantoren fietste. Wat de doorslag heeft gegeven om ook daadwerkelijk met Countus te gaan werken? Dat is absoluut het prettige contact.’

‘Meteen al vanaf het begin voelde het goed. De offerte van Countus was ook echt toegespitst op mijn vragen. Mijn contactpersoon Paul Berends deed in de offerte direct voorzetten en suggesties over hoe we bepaalde zaken konden aanpakken, heel fijn! Inmiddels regelt Countus niet alleen onze financiële administratie waarbij facturen automatisch worden gescand en verwerkt. Het bedrijf zorgt ook voor de perioderapportages, de jaarrekening en helpt ons met personeelsadvies en de salarisadministratie.’

Ellen wist in eerste instantie niet hoe het outsourcen van de financiële administratie zou uitpakken. ‘De valkuil is namelijk dat er daardoor afstand kan ontstaan. En dat wil je niet. Je wil je vragen namelijk het liefst meteen beantwoord zien. Gelukkig gebeurt dat bij Countus ook. Zelfs tijdens hun vakantie mailen de medewerkers nog terug. Dat laat een enorme betrokkenheid zien. Het voelt echt alsof Countus onderdeel uitmaakt van onze organisatie.’

Een solide basis

Toen de stichting startte, moest er een hoop gebeuren. ‘We moesten alles nog opbouwen, tot in de kleinste details’, zegt Ellen. ‘We konden ons personeel bijvoorbeeld niet eens een reiskostenformulier laten invullen om hun kilometers te declareren. Nu heeft onze organisatie mede dankzij Countus echt een solide financiële basis.’

Om dit zo te houden, heeft Ellen iedere maand een gesprek met Paul. ‘Dan nemen we de hele maand door en kijken we naar de prognoses die Paul maakt op basis van reële kosten. Ook denkt hij mee over risico’s en kansen, dat is enorm helpend. Countus zorgt er echt voor dat we zicht hebben op elke uitgaande euro. Dat is niet alleen voor onszelf belangrijk, maar bijvoorbeeld ook voor onze subsidieverstrekker. Hierdoor komt er namelijk niemand voor verrassingen te staan.’

Meer informatie? Neem contact op met Paul Berends
Neem contact op met Paul Berends