Menu

Duurzaam Energie Advies

Duurzame energievoorziening

Als ondernemer ruik, zie en proef je overal kansen. De overgang naar duurzame energievoorziening – de energietransitie – biedt op dat vlak veel mogelijkheden. Denk aan het opzetten van een bedrijf dat hernieuwbare energie produceert, zoals een regionaal windmolenpark of zonneweide. Hoe maak je er een succes van? Countus helpt je graag.

 

Vraagstukken nieuw bedrijf of bedrijfsonderdeel

Een nieuw bedrijf is een mooie stap vooruit, maar er komen ook veel vraagstukken bij kijken. Want wat wordt je businessplan? Welke rechtsvorm kies je? Hoe ga je het financieren? En wat moet je fiscaal en juridisch gezien allemaal regelen? De specialisten van Countus hebben veel ervaring met zowel kleine als grootschalige energieprojecten.

 

Dienstverlening

Countus helpt je daarom graag bij het opzetten van een nieuw bedrijf of bedrijfsonderdeel in duurzaamheid en hernieuwbare energie produktiesystemen. Zo kun je ons inschakelen voor:

  • Het opstellen van je businessplan
  • Advies over de juridische en fiscale structurering
  • Het organiseren en structureren van je financiering
  • Subsidie-aanvragen
  • Vergunningaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen
  • Het organiseren van draagvlak (omgevingsdialoog)

 

Ruime ervaring in energieprojecten

Countus is betrokken bij diverse energieprojecten, zoals het windturbineproject in Flevoland, het windmolenpark in Staphorst en bij de ontwikkeling van diverse zonneparken. Countus ondersteunt bedrijven, burgers en bestuurders om in coöperatief verband energie corporaties op te richten. Lees hieronder meer over deze projecten en welke rol wij daarbij hebben.

De provincie Flevoland heeft veel windturbines. Om de duurzaamheiddoelstellingen te halen, worden de verouderde windturbines provinciaal gecoördineerd opgeschaald. De oude turbines worden vervangen door modernere exemplaren die goed in het landschap passen.

De accountants en specialisten van Countus zijn betrokken bij deze projecten en adviseren op juridisch en fiscaal gebied. Zo is in dit geval de juridische vormgeving een belangrijk aandachtspunt. Enerzijds om tot de gewenste financiële verdeling te komen en een goede governance binnen de organisaties te borgen. Anderzijds om de initiatiefnemers en het project in de meest gunstige fiscale positie te brengen.

Ook als het gaat om juridische en fiscale gevolgen voor de betrokken grondeigenaren is Countus de huisadviseur van veel agrarisch ondernemers in het gebied. Zo overleggen we waar nodig met de Belastingdienst en adviseren we over de concrete invulling van gewenste burgerparticipatie in de projecten.

In Staphorst realiseren verschillende partijen 3 windmolens om meer dan 10.000 huishoudens te voorzien van stroom. De initiatiefnemers hebben gekozen voor een coöperatieve samenwerkingsvorm.

Dat betekent dat revenuen van de windmolens worden uitbetaald aan de participanten (particulieren en ondernemers uit Staphorst) van het project, omwonenden, grondeigenaren, fondsen voor maatschappelijke projecten en nieuwe initiatieven voor duurzaamheid binnen de regio. Zo wordt het principe ‘Van en voor de Staphorster’ onderschreven en is het park in deze opzet uniek en 100% coöperatief.

Countus is in de opstartfase procesbegeleider geweest voor de coöperatie en adviseert en ondersteunt het bestuur nu over verschillende onderwerpen. Denk aan het opstellen van het business- en financieringsplan, de fiscaal juridische structurering en de participatie.

Meer weten?

Wil je een bedrijf opzetten in duurzaamheid en hernieuwbare energie? Dan adviseren wij je graag. Vul dan het contactformulier in of neem contact op met Sanne Koster van Groos voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

✆ 06 139 64 504

 s.kostervangroos@countus.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Datum: 11-01-2019