Menu

Uitdagingen en kansen voor de intensieve veehouderij

Zo aan het begin van 2019 is het goed om stil te staan bij de uitdagingen en kansen voor 2019. Onderneem je in de intensieve veehouderij? Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten én kansen voor ondernemers.

Behoefte aan duidelijkheid binnen de varkenshouderij

2019 wordt een bijzonder jaar vanwege de verdere uitwerking van het akkoord ‘Warme Sanering Varkenshouderij.’ Varkenshouders die willen stoppen, worden ondersteund en toekomstgerichte veehouders kunnen wellicht gebruikmaken van toegezegde innovatiefondsen. Er is nog wel behoefte aan duidelijkheid bij een grote groep varkenshouders. Heb je je aangemeld voor de Stoppersregeling? Dan moet je op 31 december 2019 zijn gestopt met het houden van varkens of je moet de stallen volledig hebben aangepast naar de geldende wet- en regelgeving.

Verder zijn de torenhoge mestafzetkosten, de lage opbrengstprijzen en de gestegen voerkosten van grote invloed op de liquiditeitsposities én de stemming op de bedrijven in de varkenssector. Mede daarom zal de impact van deze regelingen zeker voelbaar worden.

 

Het jaar van de waarheid voor de pluimveehouderij

Voor de pluimveehouderij wordt 2019 het jaar van de waarheid voor de vele nieuwe concepten. Met name de kosten van de diverse concepten, zoals een overdekte uitloop, extra arbeid en keuringen, zijn dusdanig fors dat de kostprijs voor de betreffende bedrijven aanzienlijk stijgt. Lukt het pluimveehouders een blijvende positie in de markt te veroveren, onderscheidend te blijven en een daadwerkelijke blijvende meerwaarde te realiseren?

Door de afschaffing van de POR I en POR II* is er een structureel tekort aan pluimveerechten, waardoor de prijzen ontzettend hoog zijn. Met name voor de vleeskuikenhouderij is dit een behoorlijk aandachtspunt voor de verdere bedrijfsontwikkeling.

*De POR-regeling staat voor de Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet. Met deze regeling konden pluimvee- en varkenshouders uitbreiden zonder dierrechten, als de mest voor 100% wordt verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet.

 

Groei voor de vleeskalverhouderij

De vleeskalverhouderijsector is goed georganiseerd. Bovendien groeit de afzet van kalfsvlees nog steeds. Contractgevers geven daarom nog volop contracten af met aantrekkelijke vergoedingen voor langere perioden, waardoor veel ondernemers groeiplannen hebben of nieuwe bedrijven opstarten. Hierdoor zal de sector ook in 2019 op regionaal niveau wellicht nog groeien qua dieraantallen en bedrijven.

Verder geldt ook voor deze sector dat de mestafzetkosten bij de huidige hoge prijzen een punt van aandacht is.

 

Melkgeitenhouderij

Een aantal provincies heeft een (tijdelijke) groeistop voor melkgeitenbedrijven uitgevaardigd. In 2019 komen er diverse procedures over de juridische rechtmatigheid hiervan die zullen leiden tot gerechtelijke uitspraken. Dit kan van grote invloed zijn voor de toekomst voor jou als geitenhouder en de gehele sector.

Door: Jan van der Haar

Datum: 15-02-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.