Agro

Resultaten melkveehouderij: een goed halfjaar met de nodige aandachtspunten

Rick Hoksbergen
07 aug. 2023

De resultaten voor de melkveehouderij van het eerste halfjaar van 2023 zijn bijzonder goed. De melkprijs ligt zo’n € 0,20 hoger dan in 2021. De kosten zijn echter ook fors gestegen, maar wel minder hard. We raden aan om vooruit te kijken en een fiscale prognose te maken voor de rest van het jaar. In dit artikel gaan we dieper in op de resultaten en delen we een paar aandachtspunten voor veehouders.

Hoger bruto overschot

Ondanks de gestegen kosten – zoals voor voer, gewassen of bewerking – is het bruto overschot fors hoger dan vorig jaar. Het bruto overschot is het bedrag dat beschikbaar is voor de vaste lasten. Denk aan pacht, rente, aflossingen, investeringen en privégelden. Deze is ruim €0,09 per kg melk hoger dan vorig jaar en zelfs €0,16 hoger dan in 2021.

Door de hogere vaste lasten is ook een hoger bruto overschot nodig om de kasstroom rond te kunnen zetten. Hoewel de spreiding per bedrijf groot is, stijgen de vaste lasten gemiddeld zo’n 35%. Wanneer begint het nieuwe pachtjaar, met de forse stijging van de pachtprijzen in 2023? En wanneer loopt jouw rentevaste periode af? De stijging van de vaste lasten zit met name in 2 posten: de betaalde rente en privéonttrekkingen.

Betaalde rente

De betaalde rente stijgt gemiddeld met 36% per 100 kg melk, terwijl de financiering juist iets daalt. De variabele rente en de rente op de rekeningcourant zijn ook hard gestegen. En de European Central Bank (ECB) doet er deze maand nog eens een schepje bovenop. We verwachten wel dat de ECB de rente in de 2e helft van 2023 niet nog verder laat stijgen. Tegelijk loopt de rentestijging voor bedrijven vaak iets langer door vanwege nawerking.

Daarnaast valt ook op dat in het eerste halve jaar aanzienlijk minder financiering is opgenomen dan in de afgelopen jaren. Waarschijnlijk is er minder gebruik gemaakt van leaseconstructies omdat er wel voldoende liquiditeit aanwezig was. En grote investeringen worden veelal uitgesteld vanwege alle onzekerheden.

Privéonttrekkingen

Ook privéonttrekkingen zijn fors gestegen. De uitgaven voor betaalde belastingen is natuurlijk fors hoger dan de afgelopen jaren. Daar was je op voorbereid. De afgelopen jaren kon de belasting gedrukt worden tot €7.000 à €8.000 per bedrijf. Maar dit loopt nu ineens op naar €28.000 per bedrijf. Dat is toch zo’n €0,03 per kg melk.

Daarnaast stijgen ook de normale privéuitgaven met nagenoeg €0,01 per kg melk. Dit is ook een gevolg van de prijsstijgingen waar iedereen bij het boodschappen doen mee te maken krijgt. Met een stijging van 30% is wel de verwachting dat er ook meer genoten is. Als het dan een keer kan, moet je er ook van genieten!

Melkprijs fors gedaald

Kijkend naar het kalenderjaar 2023 is de melkprijs fors gedaald. De huidige melkprijs ligt bijna €0,13 lager dan het gemiddelde over het eerste halve jaar. Daarnaast is het 2e kwartaal over het algemeen het duurste kwartaal, qua kosten.

Op basis hiervan kun je dus een inschatting maken voor het eindresultaat over het gehele jaar. En dat kan aardig in de buurt komen van het resultaat over 2022. Oftewel: bereid je alvast voor op nog een jaar met een grote belastingaanslag.

Meer weten?

Wil je meer weten over de resultaten voor de melkveehouderij? En wat dit betekent voor jouw specifieke situatie? Ga op tijd in gesprek met je adviseur. Tijdig inzicht geeft je meer mogelijkheden om actie te ondernemen. Uiteraard helpen we je hier graag bij.

Meer informatie? Neem contact op met Rick Hoksbergen
Neem contact op met Rick Hoksbergen