Algemeen

Coronaverzuim raakt vooral mkb-bedrijven

16 okt. 2020

Iedere ondernemer met personeel krijgt vroeg of laat te maken met verzuim wegens ziekte van medewerkers. Waar vroeger een melding aan het GAK volstond om verzuimde uren vergoed te krijgen, geldt tegenwoordig de verplichting van loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor het ziekteverzuim.

Thuis werken?

Half maart 2020 is hier als gevolg van de coronacrisis het coronaverzuim bijgekomen. Een medewerker is niet ziek, maar moet op last van de RIVM-voorschriften verplicht thuisblijven omdat een huisgenoot ernstige klachten heeft die duiden op corona. Zolang dit gezinslid nog niet getest is, moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Blijkt het gezinslid positief, dan gaat het gehele huisgezin in quarantaine. Medewerkers die op kantoor werken, kunnen met enige aanpassingen – gedurende de wachttijd of de quarantaineperiode – thuis kantoorwerk doen. Werknemers met fysieke beroepen, eerstelijns- of contactberoepen kunnen niet thuiswerken.

Hoge verzuimkosten

Hierbij gaat het niet alleen om de zogenaamde blauwe boorden in de fabrieken en werkplaatsen, maar ook om schoonmakers, buschauffeurs, zorgmedewerkers en ga zo maar door. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. De werkgevers draaien in dat geval op voor de kosten terwijl de werknemers niet eens ziek hoeven te zijn.

Kleinere mkb-bedrijven zoals een metaalbedrijf of klein verhuisbedrijf, kunnen met hoge verzuimkosten te maken krijgen, zeker nu het aantal besmettingen toeneemt. Het zal – nu we in het gebruikelijke griepseizoen belanden – bovendien vaak vals alarm zijn. Het kabinet legt de samenleving een pakket maatregelen op, maar legt weer de rekening bij de ondernemer.

Grote vs. kleine bedrijven

Grote bedrijven en instellingen hebben veel minder last van het verzuim. Deze bedrijven kunnen het verzuim makkelijker opvangen, bijvoorbeeld door geplande vrije dagen uit te stellen of diensten te ruilen. In kleine bedrijven – zoals een verhuisbedrijf met 6 medewerkers waar ze vooral met koppels werken – is het thuisblijven van 1 van de medewerkers direct een verstoring van de bedrijfsvoering.

Gederfde inkomsten

Een dag verzuim kost een werkgever als snel € 200 aan loonkosten. Aan gederfde inkomsten kost het hem mogelijk € 400 per dag. Een beroep doen op de ziekteverzuimverzekering heeft meestal geen zin, omdat het personeelslid niet ziek is. Bovendien vallen de verzuimdagen meestal binnen de 10 werkdagentermijn, het zogenaamde eigen risico.

De controle van het verzuim is zo mogelijk nog lastiger in verband met de privacy. Een fonds of een verzekering optuigen is lastig en kost tijd. Vooralsnog is het verkorten van de doorlooptijd van de coronatest de meest voor de land liggende oplossing. Bij positief geteste gezinsleden kan de werknemer een attest van de GGD overhandigen aan de werkgever. Daarmee kan de werkgever het verzuim achteraf declareren door een aftrek op de loonbelasting en premies die hij maandelijks moet afdragen.

Meer weten?

Meer weten over hoe je als werkgever om kunt gaan met coronaverzuim? Neem contact op met Wim Nijman.