Algemeen

Controleer je definitieve aanslag IB 2023 op box 3

27 mei 2024

Heb je box 3-vermogen? En ontvang je een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023? Onderzoek dan of het slim is om bezwaar te maken. Dit zijn de aandachtspunten op een rijtje.

Controle definitieve aanslag

Heb je de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2023 ingediend? Dan heb je misschien al de definitieve aanslag ontvangen van de Belastingdienst. Controleer deze goed. Is hij gelijk aan de ingevulde aangifte? Of staat er toch iets niet goed? Mocht er iets niet kloppen, dan kun je een bezwaarschrift indienen.

Let op
Je bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag door de Belastingdienst zijn ontvangen. Wacht daarom na ontvangst van de definitieve aanslag niet te lang met het maken van bezwaar.

Extra aandacht voor box 3

Heb je box 3-vermogen? Wees dan extra scherp op je definitieve aanslag IB 2023. Momenteel lopen er namelijk rechtszaken bij de Hoge Raad over box 3. De rechtszaken gaan over de jaren tot en met 2022, maar zullen ook gelden voor de box 3-heffing in 2023.

De kans bestaat dat de Hoge Raad beslist dat de box 3-heffing moet plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement uit je vermogen als dit lager is dan het rendement dat volgt uit de wettelijke bepalingen.

Controleer je definitieve aanslag

Het oordeel van de Hoge Raad zou voor jou een gunstige ontwikkeling kunnen zijn als jouw werkelijke rendement inderdaad lager is dan het rendement dat in je definitieve aanslag IB 2023 staat. Vergelijk daarom het werkelijke rendement met het rendement in de aanslag zodra je je definitieve aanslag hebt ontvangen. Is dit werkelijke rendement lager? Maak dan binnen 6 weken na ontvangst van de definitieve aanslag IB 2023 bezwaar.

Let op
Maak je niet op tijd bezwaar? Dan kun je straks mogelijk geen gebruikmaken van een gunstige uitspraak van de Hoge Raad.

Nog geen definitieve aanslag?

Bestaat jouw box 3-vermogen uit meer dan alleen bank- en spaartegoeden en heb je bijvoorbeeld beleggingen? Dan legt de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag IB 2023 op. De Belastingdienst wacht daarmee tot de Hoge Raad heeft beslist in de rechtszaken rondom box 3.

Let op
Dit geldt dus niet als jouw box 3-vermogen alleen uit bank- en spaartegoeden bestaat. In dat geval wacht de Belastingdienst in principe niet de beslissing van de Hoge Raad af. Omdat ook in het geval van bank- en spaartegoeden het werkelijke rendement weleens lager zou kunnen zijn dan het wettelijke rendement, is het verstandig om alert te zijn op je definitieve aanslag IB 2023.

Definitieve aanslagen van vóór 2023

De aandachtspunten gelden niet alleen voor de definitieve aanslagen IB 2023, maar ook voor eerdere jaren. In principe legt de Belastingdienst ook voor de jaren 2021 en 2022 nog geen definitieve aanslag IB op als jouw box 3-vermogen uit meer bestaat dan alleen bank- en spaartegoeden. Maar blijf alert en overleg met je Countus-adviseur als je toch een definitieve aanslag IB 2021 of 2022 ontvangt.

Meer weten?

Wil je meer weten over je definitieve aanslag IB 2023? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur of één van onze accountants.