Menu

Grond: het nieuwe goud van boeren

Boeren met grond worden massaal benaderd door ontwikkelaars met de vraag of ze een paar hectare grond willen verhuren of verkopen. ‘Degenen die hun grond beschikbaar stellen voor zonnepanelen of windmolens krijgen daarvoor veel geld’, vertelt Sanne Koster van Groos, manager duurzaamheid en nieuwe energie.

De achtergrond

Sanne adviseert wel om op te passen voor té eenzijdige contracten. Zie ook deze video waarin ze de ontwikkeling uitgebreid toelicht en tips geeft aan boeren.

Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt, is Nederland opgedeeld in 30 RES-regio’s. Dit najaar worden plannen opgesteld door gemeenten, provincies, netwerkbedrijven, waterschappen en andere ‘maatschappelijke’ organisaties. In deze plannen staat welke maatregelen nodig zijn om uiteindelijk 49% van de energiebehoefte in de regio’s te laten opwekken uit duurzame bronnen zoals wind en zon.

Concreet zal iedere regio een uitvoeringsplan presenteren met ruimte voor duurzame energieproductiesystemen als zonneweides, windmolens en biogasinstallaties.

Netto rendement

De politiek kan zijn duurzame ambitie alleen behalen als er sprake is van een zeer verfijnd samenspel tussen boeren met grondposities, bewoners en bestuurders. Vandaar dat in het Klimaatakkoord wordt aangegeven dat er zoveel mogelijk gekeken moet worden naar kansrijke gebieden voor energieopwekking en -aanbod.

Ontwikkelaars spelen gretig in op deze politieke doelstelling, want, als ze meer rechten op grondposities in hun bezit hebben, is de kans groter dat ze kunnen ontwikkelen. Ontwikkelaars anticiperen op de bestuurlijke doelen én weten dat zij met investeringen de eerste vijftien jaar weinig risico lopen doordat er een mooie SDE-regeling loopt.

De kosten van een duurzaam project worden afgeschreven in de eerste 15 jaar. Met de huidige technische kwalificaties gaan windmolens en zonnepanelen veel langer mee. Na 15 jaar zijn de opbrengsten, met relatief kleine kosten, dus netto rendement.

Eenzijdige overeenkomsten

Veel gemeenten zijn al ver met de inkleuring van ‘energielandschappen’. Al voordat de plannen openbaar worden, zijn ontwikkelaars volop grondeigenaren aan het benaderen om te komen tot een recht van opstal, een optie overeenkomst en/of een exclusiviteitsbeding. Vaak zijn deze overeenkomsten erg eenzijdig opgesteld in het voordeel van de ontwikkelaar.

Omslag naar duurzame energievoorziening

Countus denkt dat de omslag naar een duurzame energievoorziening een succes kan worden als burgers, het bedrijfsleven en bestuurders zich betrokken voelen. De ombuiging naar duurzame energieproductiesystemen moet ook rendabel zijn voor de grondeigenaar en de omgeving, zodat het verdienmodel duurzaam is én blijft.

Het is verstandig om je als grondeigenaar en ondernemer goed te laten adviseren en ondersteunen bij het opzetten van ‘duurzame’ projecten die nieuwe energie gaan produceren. Op fiscaal-juridisch, financieel, bedrijfskundig, planologisch én procesmatig gebied. Daarnaast is het afhankelijk van de betrokkenheid van bewoners of het tot een succes komt.

Het is steeds aantrekkelijker om omwonenden te laten participeren in duurzame vormen van energieproductie door een organisatie in een coöperatieve vorm op te zetten. Zo vloeien de winsten uit de opbrengsten van het windmolenpark, zonneveld of de biogasinstallatie terug in de eigen omgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten over duurzame energie, een contract dat je ontvangen hebt of over aandachtspunten bij het opzetten van zonnepanelen of windmolens op jouw grond? Vul het contactformulier in of neem contact op met Sanne Koster van Groos.

✆ 06 139 64 508

✉ s.kostervangroos@countus.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Sanne Koster van Groos

Datum: 20-05-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.