Personeel paardenhouderij

Er zijn tienduizenden mensen die werken in de paardenhouderij. Zij voeren werkzaamheden uit in de stal, onderhouden het terrein, verzorgen, trainen of fokken paarden, geven lessen en houden de financiën bij. Welke regels gelden er als je personeel hebt in de paardensector? En bestaat er een cao voor de paardenhouderij?

Cao paardenhouderij
Bepaalde takken in de agrarische sector vallen onder de cao Productiegerichte Dierhouderij (2018-2020) en moeten zich verplicht aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds BPL Pensioen. Beide zijn niet van toepassing voor de paardenhouderij. Maar aan welke regels moet je je dan houden als werkgever in de paardensector?

Omdat paardenhouderijen niet onder een cao vallen, nemen ze arbeidsvoorwaardelijk gezien een bijzondere plaats in binnen de agrarische sector. Het voordeel? Er is meer ruimte om afspraken te maken met werknemers over hun beloning. In sommige gevallen is het mogelijk om je vrijwillig aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds. Bij Countus kijken we graag of dit ook mogelijk is voor jouw paardenhouderij.

Beloning werknemers paardensector
Medewerkers binnen de paardenhouderij kun je op diverse manieren belonen, maar je moet wel rekening houden met de wet- en regelgeving. Een voorbeeld hiervan is het wettelijk minimumloon. Soms is het mogelijk om met je personeel beloningen overeen te komen in geld, natura of een combinatie daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een beloning waarbij je niet alleen geld betaalt, maar ook zorgt voor kost en inwoning. Ook kunnen mensen zich vrijwillig inzetten voor je organisatie, maar daar kunnen wel haken en ogen aan zitten.

Arbeidsomstandigheden
Als werkgever moet je rekening houden met de arbeidsomstandigheden van je werknemers. Dit is zeker in de paardensector van belang, aangezien de werkzaamheden soms risicovol en intensief zijn. Dat betekent dat je rekening moet houden met de wettelijke werk- en rusttijden en dat je moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit geldt niet alleen voor vaste krachten, maar ook voor uitzendkrachten, ZZP’ers en stagiair(e)s.

Meer weten?
Wil je meer weten over het belonen van je personeel of het bieden van de juiste arbeidsomstandigheden? We helpen je graag! Neem contact op.

×