Contracten paardenhouderij

In gesprek met een professionele paardenhouder stellen wij geregeld de vraag: waar haal jij het meeste voldoening uit bij het uitoefenen van je bedrijf? Je richt je het allerliefst op het uitoefenen van je vak en wordt graag ontzorgd op administratieve zaken, waaronder goede contracten. 

Afspraken kunnen zowel mondeling al schriftelijk worden aangegaan. Een mondelinge afspraak is rechtsgeldig, het nadeel is dat op een later moment het bestaan ervan of de inhoud lastig te bewijzen valt (bijvoorbeeld als er een geschil ontstaat). Als de belangen groot zijn, is het verstandig om de mondeling gemaakte afspraken op schrift vast te leggen.

Verschillende contracten
Welke contracten komen er in de paardenhouderij nu gebruikelijk voor? Aan- en verkoop, verhuur, opfok en weide, stalling en verzorging, lease en sport, arbeidscontracten maar ook overeenkomsten waarbij twee of meer partijen gezamenlijk optrekken (bijv. gedeeld eigendom).

Er bestaan veel standaard overeenkomsten die je kunt gebruiken in veel voorkomende situaties. Handig als je regelmatig dezelfde soort overeenkomst sluit. Belangrijk is wel om na te gaan of álle gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst.

Wijziging bedrijfsvoering of wetgeving
Wijzigen er zaken in jouw omgeving die invloed hebben op jouw bedrijfsvoering, bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, pas dan jouw standaard overeenkomst(en) hierop op aan. Denk aan de introductie van het I&R register, wijzigingen in de omzetbelasting, de Brexit ofwel de aankoop van onroerende zaken.

Bij Countus hebben we ruime kennis en ervaring bij het opstellen en beoordelen van diverse contracten. Heb jij behoefte aan een op jouw bedrijfsvoering afgestemd standaard contract? We helpen je graag.

Meer weten?
Wil je meer weten over contracten of wat we voor jou als specialist in de paardenhouderij kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

×