Instructiefilmpjes Mijn Percelen

Landschapselementen overnemen, bufferstroken overnemen of intekenen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een aantal tools ontwikkeld om dit te vereenvoudigen. Hieronder vind je verschillende filmpjes waarin we kort uitleggen hoe de tools werken en hoe je de landschapselementen en bufferstroken zou kunnen verwerken in jouw perceel applicatie. Daarnaast geven we je een aantal tips over het aanbrengen van structuur in de registratie van de vele percelen.

Landschapselementen intekenen

Bekijk onze instructie voor het intekenen van landschapselementen

In dit filmpje leggen we je uit hoe je de landschapselementen kunt intekenen. Let wel op, niet altijd staan alle landschapselementen voorgesteld. Je kunt ook zelf een landschapselement intekenen in de buurt van je perceel.

Voorgestelde bufferstroken overnemen

Bekijk onze instructie voor het overnemen van voorgestelde bufferstroken

Wanneer de voorgestelde bufferstroken vanuit de kaartlaag “bufferstroken” juist zijn, kun je deze overnemen. In het filmpje zie je een instructie voor het overnemen van de ingetekende bufferstroken.

Bufferstroken zelf intekenen

Bekijk onze instructie voor het zelf intekenen van bufferstroken

Als je het niet eens bent met de voor-ingetekende bufferstroken, kun je er ook voor kiezen om de bufferstroken zelf in te tekenen. In het filmpje leggen we deze tool uit. Let wel op, verantwoord je wijzigingen ten opzichte van de voorintekening in de Gecombineerde Opgave. De RVO gaat de wijzigingen na 15 mei beoordelen.

Handleiding

Bekijk een stappenplan voor zelf intekenen van jouw percelen

Wil je zelf aan de slag? Dan kun je in de link hieronder een stappenplan vinden voor het gemakkelijk intekenen van jouw percelen, met de bijbehorende bufferstroken en landschapselementen.