Agro

Wijzigingen Meststoffenwet 2021: korting stikstofgebruiksnorm en gecombineerde fosfaatindicator

04 jan 2022

Wil je in 2022 gebruikmaken van fosfaatdifferentiatie? Of teel je maïs of aardappelen op zand- of lössgrond? Dan moet je op een aantal dingen letten. In dit artikel delen we de belangrijkste aandachtspunten.

Bepalen fosfaattoestand grond

Vanaf 1 januari 2021 wordt de fosfaattoestand niet meer bepaald door enkel het P-AL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland. De totale hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt vanaf dan bepaald door het P-AL-getal (capaciteitsindicator) en de beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt bepaald door het P-PAE(P-CaCl2)-getal (intensiteitsindicator). Deze gecombineerde indicator geldt voor grasland en voor bouwland.

Overgangsregeling

Nog geen nieuwe grondmonsters aanwezig? Geen nood: een overgangsregeling zorgt ervoor dat de grondmonsters hun looptijd van 4 jaar blijven behouden. Een analyse die bijvoorbeeld na 15 mei 2019 gestoken is, mag je nog gebruiken tot en met de Gecombineerde Opgave die op 15 mei 2023 sluit.

De overgangsregeling voor gronden met de fosfaattoestand ‘arm’ heeft wel voorwaarden. Zoals:

  • De analyse van het ‘oude’ grondmonster moest uiterlijk 15 mei 2020 bekend zijn
  • In de gecombineerde opgave van 2020 (of eerder) moest gemeld zijn dat er gebruikgemaakt wordt van de hogere fosfaatnorm
  • Er moet sprake zijn van een gestratificeerd monster

Nieuwe bemonstering

In veel gevallen van grondbemonstering is het P-PAE-getal al geanalyseerd naast het P-AL-getal. De nieuwe manier (P-AL en P-PAE) kan tot meer of minder plaatsingsruimte leiden. Als het grondmonster op uiterlijk 31 december 2020 is gestoken, mag je voor het bepalen van de fosfaattoestand kiezen of je gebruikmaakt van de oude manier (P-AL/Pw) of van de nieuwe manier (P-AL en P-PAE).

Voor percelen met de fosfaattoestand ‘arm’ is het niet meer verplicht een gestratificeerd monster te steken. Een standaardmonster is vanaf 2021 toegestaan. 

Verlaging stikstofgebruiksnorm maïs en aardappelen 

De stikstofgebruiksnorm na het scheuren van grasland voor maïs op alle zand- en lössgronden is in 2022 eenmalig verlaagd met 85 kg stikstof per hectare. Voor consumptie- en fabrieksaardappelen blijft de korting op de stikstofgebruiksnorm 65 kg. Het is in deze situaties niet verplicht om een graslandvernietigingsmonster te nemen.

De korting geldt niet wanneer het gras in het voorgaande jaar als verplicht vanggewas na maïs is geteeld of wanneer het gras als grasgroenbemester is ingezaaid. Het verplichte graslandvernietigingsmonster geldt dan weer wel.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels rondom fosfaatdifferentiatie? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur.