Algemeen

Wat is er veranderd aan de 30%-regeling?

28 mrt. 2024

De 30%-regeling is sinds 2024 versoberd. Dat houdt in dat je het salaris van buitenlandse werknemers niet langer dan 60 maanden belastingvrij uit mag keren, maar 20 maanden 30%, daarna 20 maanden 20% en daarna 20 maanden 10%. Waar moet je rekening mee houden?

Wat houdt de 30%-regeling in?

Met de 30%-regeling mag je buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid een percentage van het salaris netto uitbetalen als kostenvergoeding. Het is bedoeld als compensatie voor de extra kosten die buitenlandse werknemer maken als zij in Nederland gaan werken. Denk aan reis- en huisvestingskosten.

Het is een optionele regeling, want je mag ook besluiten om de extra kosten van de werknemer belastingvrij te vergoeden. Dat kan alleen als het op basis van de huidige regelgeving mogelijk is. Je moet de extra kosten wel aannemelijk kunnen maken. Maak je gebruik van de 30%-regeling? Dan hoef je dit niet te doen.

Wijziging percentage tijdens loontijdvak

Wisselt het percentage tijdens het loontijdvak? Dan geeft de Belastingdienst aan dat je de verschillende percentages op het corresponderende deel van het loon toe moet rekenen. Kun je het loon niet specifiek toerekenen? Dan moet dit je zo goed mogelijk doen.

Wat als een werknemer wisselt van werkgever?

Wisselt de werknemer van werkgever? Dan is het de vraag of tussen het accepteren van een nieuwe baan een periode zit van tenminste 3 maanden. Is dit niet het geval? Dan kan de nieuwe werkgever de 30%-regeling toepassen met aftrek van de maanden die al bij de vorige werkgever zijn gewerkt.

Die maanden moet je dan ‘aan de voorkant’ verrekenen. De maanden met 30% gaan het eerst verloren, daarna die met 20% en tot slot die met 10%.

Verlaat de werknemer Nederland en voldoet hij (meer dan 3 maanden later) opnieuw aan de voorwaarden voor ingekomen werknemer? Dan moet je het ‘aan de achterkant’ verrekenen en gaan de maanden met het laagste percentage dus het eerst verloren.

Niet de maximale looptijd

Er zijn ook situaties waarin een werknemer geen recht heeft op de korting gedurende de maximale looptijd van 60 maanden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als de regeling niet binnen 4 maanden na de start van de dienstbetrekking is aangevraagd. Wat er in zo’n geval geldt? Je bekort dan eerst de maximale periode met 10% en daarna met dat van 20%.

Meer weten?

Wil je meer weten over de 30%-regeling? Of wil je eens sparren over wat in jouw specifieke situatie de beste keuze kan zijn? Neem dan contact op met een mkb-adviseur van Countus. We helpen graag!